Lesarji doline Soče

Ime projekta:Lesarji doline Soče
Kratica:/
Prijavitelj:LAS Dolina Soče (Posoški razvojni center)
Projektni partnerji:Tolminski muzej, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin
Trajanje projekta:9. 2021–31. 12. 2022
Vrednost projekta:21.162,26 €
Upravičeni stroški:20.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost:16.000,00 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/144 z dne 19. 7. 2021. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin) in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promociji in skupnem nastopu na trgu.
Z dejavnostmi projekta se namerava:
• pridobiti zaupanje lesarjev za sodelovanje na projektu,
• povezati mizarje v skupino proizvajalcev,
• povečati konkurenčnost,
• pritegniti k projektu ljudi s področja oblikovanja,
• izvajati ustvarjalne delavnice z namenom povezovanja mizarjev in kreatorjev, oblikovalcev, konstruktorjev ter drugih oseb, ki imajo inovativne in ekonomsko zanimive produkte,
• izdelati katalog izdelkov,
• izvesti mobilne predstavitvene razstave izdelkov lesarjev po javnih ustanovah,
• vzpostaviti sistem za pridobivanje informacij o poseku mizarske hlodovine.

AKTIVNOSTI
1. Vodenje, koordiniranje in delo na projektu
2. Marketing
• Fotografiranje lesarjev in izdelkov za katalog;
• Oblikovanje in izdelava kataloga ponudnikov;
• Nabava razstavnih kulis – “Roll up”;
• Izdelava razstavnih kulis – leseni del
3. Dvig konkurenčnosti
• Izvedba delavnic za mizarje »Masiva kot poslovna priložnost«
4. Kreiranje izdelkov
• priprava vsebin za podporo delavnicam kreiranja izdelkov
• izvedba uvodne delavnice
• delavnice za kreiranje značilnih izdelkov iz masivnega lesa

CILJI
• Ustanovitev skupine proizvajalcev
• Povečati prepoznavnost izdelkov in izdelovalcev iz lesa doline Soče
• Ustvariti pogoje, da mizarski les ostane v dolini Soče
• Ustvariti nove produkte

REZULTATI
• Vzpostavljeno partnerstvo
• Izboljšana konkurenčnost
• Izvedena izobraževanja
• Izdelan katalog
• Izdelane kulise/leseni izdelki
• Izvedene razstave

KORISTI ZA OBMOČJE
Vzpostavljeno partnerstvo bo predvsem pripomoglo k povečani uporabi lokalnega lesa in dvigu prepoznavnosti domačih lesenih izdelkov.

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi  | priponka |
• Evropski sklad za regionalni razvoj  | priponka |

Foto: Pexels (Pixabay)

Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, vabi na javna posvetovanja o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.  Posvetovanja, ki se bodo odvijala po terenu, organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 

V okviru tega želi MKGP prisluhniti vsakršnim pomislekom in morebitnim pripombam javnosti.

  Lokacije posvetovanj, ki se bodo odvijali med 9.30 in 12. uro, so:

 • 16. julij 2021: POSTOJNA (Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna)
 • 19. julij 2021: MORAVSKE TOPLICE (Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice)
 • 20. julij 2021: NOVO MESTO (GRM Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto)
 • 21. julij 2021: CERKLJE NA GORENJSKEM (Kulturni dom Ignacija Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem)
 • 22. julij 2021: LJUBLJANA (Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana)
 • 27. julij 2021: PIVOLA (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče)

Registracija udeležencev bo potekala med 9.00 in 9.30. 

Prijavite se lahko TUKAJ (Zaradi prostorske omejitve so predhodne prijave obvezne.)

Pri udeležbi je treba upoštevati veljavne omejitvene pogoje in priporočila NIJZ (zlasti pogoj PCT – prebolel, cepljen ali testiran). 

Več o predlogu strateškega načrta si lahko preberete tukaj
Na povezavi tukaj, pa si je možno ogledati tudi posvet, ki je potekal 14. julija 2021 v Celju.

Posvet LAS in srečanje članov DRSP

Dva julijska dneva v Trenti lahko človek doživi na mnogo načinov. Na primer tako, kot so ju doživeli udeleženci letošnjega posveta vseh slovenskih LAS in srečanja članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Ti so na pristen način odkrivali del območja lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, se izobraževali in širili obzorja. Ob tem so se spletala nova poznanstva in hkrati kopičile tudi nove projektne ideje. Zahvala za to gre glavnemu organizatorju DRSP, na pobudo katerega se je letošnje srečanje odvijalo na Bovškem. Osrednja tema tokratnega posveta, se je navezovala na povezovanje naravnih, kulturnih in urbanih potencialov. Delovno srečanje pa je nudilo tudi priložnost za usklajevanje stališč in pripravo skupnih predlogov za izvajanje pristopov LEADER/CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Delovno srečanje

Uvodoma sta 44 udeležencev nagovorila predsednik DRSP Aleš Zidar in predsednik LAS Dolina Soče Valter Mlekuž, sicer župan Občine Bovec. Sledila je predstavitev gostujoče LAS, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra (PRC). Vodja LAS Dolina Soče Greta Černilogar je zbranim predstavila številne zanimive projekte, s katerimi na tem območju povezujejo različne potenciale. Ob tem je poudarila pomen nepovratnih LEADER oziroma CLLD sredstev, brez katerih si razvoj na podeželju težko predstavljamo. V nadaljevanju so zbrani z zanimanjem prisluhnili tudi dvema predstavnikoma projektnih partnerjev, s katerimi so uresničili že mnogo projektov:

 • Davorinu Korenu, vodji oddelka za trajnostni razvoj v Javnem Zavodu Triglavski narodni park (TNP), in
 • Viljamu Kvaliću, direktorju Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Oba, tako Koren kot Kvalić, sta na konkretnih skupnih LAS projektnih predstavila primere dobrih praks in odlično sodelovanje med različnimi partnerji. Gostje so tako z njuno pomočjo spoznali številne rezultate projektov:

Ogledi primerov dobrih praks


V drugem delu srečanja so organizatorji v sodelovanju z gostitelji pripravil izbor primerov dobrih praks z ogledom na terenu. Te so uresničili s pomočjo nepovratnih CLLD sredstev oziroma finančnih virov iz vseh treh evropskih skladov. Ogledali in spoznali so:

 •  Ribiško hišo, za katero sredstva so pridobili na ESPR;
 • Pot miru, ki je bila deloma financirana tako iz ESRR kot tudi iz EKSRP;
 • Muzej v Strgulčevi hiši, katerega zbirka je bila urejena in dopolnjena na račun sredstev iz EKSRP;
 • nov bazen Hotela Soča, ki je nastal v sklopu projekta Kulturno športni utrip BCa – ESRR. Z njim so kot del javno-zasebnega partnerstva omogočili plavalne užitke z nepozabnim pogledom na okoliške vršace;
 • lokalne dobrote (Bovški sir in sir Tolminc, šalame ter šalamine blagovne znamke Sočna …), izdelavo katerih so prav tako podprli s pomočjo projektov LAS, sofinanciranih iz EKRSP.

Tisti, ki jim je ob koncu dneva ostalo še nekaj energije, so to s pridom izkoristili za nova doživetja v bovškem parku pustolovskih doživetij Srnica. Lokacija ni bila izbrana naključno, saj se park nahaja v neposredni bližini čudovitega slapa Virje. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da sta se tudi pot in okolica slapa Virje uredili v sklopu projekta LAS – s sredstvi EKRSP.

Po okusni ekološki večerji je sledilo druženje ob zvokih mladega harmonikarja Mitja Arceta.

Drugi dan so se udeleženci posveta, ki so si dan poprej ogledali tudi izjemno zanimiv muzej v Info središču TNP Domu Trenta, podali še po delu Soške poti. Ta jih je vodila od izvira Soče nazaj do Doma Trente, kjer smo tudi prenočili. Tu se je srečanje v popoldanskih urah nato tudi zaključilo – seveda v želji, da se prihodnje leto ponovno snidejo.

Program srečanja si lahko ogledate tukaj.

Zahvala

V imenu organizatorjev še enkrat velik hvala:

Izmenjava izkušenj pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD

Na pobudo koordinatorke za CLLD Slovenija Aline Cunk Perklič, sicer zaposlene v kabinetu kmetijskega ministra, je tako kot drugod po Sloveniji tudi v Zgornjem Posočju potekal delovni sestanek, ki je bil sklican predvsem na račun pridobivanja povratnih informacij iz terena, in sicer na podlagi izkušenj pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD. Srečanje je potekalo pod okriljem lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, in sicer deloma v živo, deloma pa na daljavo (prek zoom povezave).

Skupno se je sestanka, ki je 13. maja potekal v prostorih Posoškega razvojnega centra, udeležilo 16 predstavnikov nevladnega, ekonomskega in javnega sektorja, in sicer:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: dr. Bety Breznik iz direktorata za hrano in ribištvo, in Andreja Trček, pisarna LEADER/CLLD,
 • Občina Bovec: župan Valter Mlekuž, sicer tudi predsednik LAS Dolina Soče, in mag. Cecilija Avsenik, višja svetovalka za gospodarstvo in razvoj,
 • Občina Kobarid: Tomaž Skočir, svetovalec župana za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
 • Občina Tolmin: župan Uroš Brežan in Janja Bičič, vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance,
 • Občina Kanal ob Soči: Nika Testen, koordinatorka projektov LAS,
 • Posoški razvojni center: Simon Škvor, direktor, Greta Černilogar, vodja LAS Dolina Soče, in Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za odnose z javnostmi,
 • Javni zavod za turizem Doline Soče: Vilijam Kvalić, direktor,
 • Javni zavod Triglavski narodni park: Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj,
 • Turistična zveza Gornjega Posočja: Aljoša Križnič, predsednik,
 • KTT Društvo Baška dediščina: Alenka Zgaga, predsednica,
 • Ribogojnica Libo: Suzana Jan, predstavnica gospodarskega sektorja za LAS Dolina Soče.

Slednji smo izpostavili prednosti in pomanjkljivosti tako imenovanega pristopa od spodaj navzgor, naša opažanja pa bo medresorska delovna skupina CLLD 2021–2027, ki jo sestavljajo predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov (EKSRP, ESPR, ESRR in po novem tudi ESS), v nadaljevanju s pridom uporabila pri pripravi na aktualno finančno obdobje ter s tem povezanimi  programskimi dokumenti.

Ob koncu sta Cunk Perkličeva in Breznikova iz kmetijskega ministrstva zbranim postregli še z nekaj ključnimi informacijami za novo programsko obdobje. Konec delovnega obiska pa si je gostja v družbi Grete Čenilogar in Davorina Korena v Drežnici ogledala še mesno predelovalni obrat Sočna, ki sodi med številne rezultate projekta REVITUM in velja za primer dobre prakse.