Tatjana Šalej Faletič

Naučimo se živeti samooskrbno

Objavljeno: 02. 03. 2023

V aprilu bo Posoški razvojni center, vodilni partner LAS Dolina Soče, začel izvajati brezplačne aktivnosti, s pomočjo katerih se bodo prepletale zgodbe samooskrbe, pridobivalo in izmenjevalo znanja, iskalo pobude, ideje in oblikovalo projekte sodelovanja z namenom povezovanja širše (EKO) regije. 

Aktivnosti se bodo pretežno izvajale na terenu, in sicer Na Logu v Tolminu, kjer je Občina Tolmin namenila 0,8 ha kmetijskega zemljišča za vzpostavitev skupnostnega učnega vrta.

Preverite in si izberite ponujene BREZPLAČNE aktivnosti, če menite, da vam je kakšna pisana na kožo.

Na parceli Na Logu bomo z aprilom začeli izvajati naslednje izkustvene delavnice:

Aktivnost 1: 
IZKUSTVENO UČENJE (po načelih naravne pridelave, na dvignjenih gredah in na temeljih novih znanj regenerativnega kmetovanja)

–          Načrtovanje sonaravnega vrta z upoštevanjem naravnih dejavnikov na parceli.
–          Kako zadržati vodo v zemlji? Izdelava travnih muld in druge tehnike zadrževanja vode v zemlji.
–          Kako narediti rastlinsko gredo na pobočju?
–          Rastline prilagojene na sušo in njihova uporaba.

Aktivnost 2:  
SOUSTVARJANJE NOVE, ZELENE SKUPNOSTNE ZGODBE
(za ponudnike lokalno pridelane hrane in izobraževalne organizacije)

  • Se že ukvarjate s sonaravno pridelavo in predelavo in bi se želeli s svojo zgodbo predstaviti na skupnostnem učnem vrtu?Ste institucija/organizacija, ki potrebuje učilnico v naravi (različne sonaravne vrtove, cvetoči travnik, zeliščne grede,  terapevtski vrt ipd.)?
  • Se želite srečevati in povezovati z ljudmi, ki že ponujajo sonaravne pridelke/izdelke in z njimi razvijati nove zgodbe?
  • Povežimo se za nove navdihe in “aha momente” ter soustvarimo nove primere dobrih praks, ki jih bo pripovedoval naš skupen sonaraven učni vrt.

Aktivnost 3:
SAMOOSKRBA ZA LASTNO GOSPODINJSTVO
ali kot ZELENO DELOVNO MESTO

Vse več je povpraševanja po naravno pridelani hrani, zato vabimo k sodelovanju vse, ki si želite pridelovati po naravni poti, vzpostaviti storitvene dejavnosti in se povezati v širši krog s tistimi, ki že živijo svoje zeleno delovno mesto. V ta namen bomo organizirali predavanja in delavnice ter predstavili možnosti življenja na naraven način s primeri dobrih praks. Zbirali bomo tudi vaše pobude za tovrstne preusmeritve ali pobude po najemu kmetijskih zemljišč.

Začnemo v aprilu.

Pri izvajanju aktivnosti bomo sodelovali tudi z ddr. Ano Vovk, ki že več kot deset let v Mednarodnem centru za samooskrbo Dole izvaja samooskrbne dejavnosti.

Za več informacij in vključitev v izbrane aktivnosti pokličite ali pišite na Posoški razvojni center:
– telefon: 05/38-41-506 (Patricija Rejec), e-pošta: patricija.rejec@prc.si ali
– telefon: 05/38-41-507 (Greta Černilogar), e-pošta: greta.cernilogar@​prc.si

 Projektna aktivnost se odvija v sklopu projekta sodelovanja “Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA”, ki ga vodi LAS Dolina Soče, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Skip to content