Seje organov

1. korespondenčna seja Upravnega odbora LAS Dolina Soče, (8.—14. maj 2024)

Dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem Javnega poziva za izbor članov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče
 2. Obravnava in sprejem višine sejnine za člane ocenjevalne komisije

Sklic seje | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

2. Skupščina LAS Dolina Soče, Tolmin, Občina Tolmin, 20. 3. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Seznanitev s pristopoma in izstopi članov LAS
 3. Seznanitev s Poročili o spremljanju in vrednotenju strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020
 4. Seznanitev s Poročilom o delu nadzornega odbora LAS
 5. Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2023
 6. Obravnava in potrditev Letnega načrta aktivnosti LAS Dolina Soče za leto 2024
 7. Seznanitev s terminskim planom izvedbe prvega javnega poziva LAS
 8.  Obravnava in potrditev članarine LAS
 9. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

 

2. seja Upravnega odbora LAS Dolina Soče, Tolmin, Občina Tolmin, 20. 3. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev pristopa članov ter seznanitev z izstopi članov LAS Dolina Soče
 3. Seznanitev s Poročili o spremljanju in vrednotenju strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020
 4. Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2023
 5. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Dolina Soče za leto 2024
 6. Seznanitev s terminskim planom izvedbe prvega javnega poziva LAS
 7. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

 

1. seja Nadzornega odbora LAS Dolina Soče, Tolmin, Posoški razvojni center, 27. 2. 2024

Dnevni red:

 1. 1Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Predstavitev pristojnosti nadzornega odbora LAS
 3. Izvolitev predsednika nadzornega odbora LAS
 4. Obravnava in potrditev Poročila o delu nadzornega odbora LAS Dolina Soče za leto 2023
 5. Obravnava Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2023
 6. Obravnava Letnega načrta aktivnosti LAS Dolina Soče za leto 2024
 7. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

 

1. Skupščina LAS Dolina Soče, Tolmin, Občina Tolmin, 20. 7. 2023

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2.  Seznanitev s pristopoma članov LAS
 3. Obravnava in potrditev predloga Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027
 4. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

1. korespondenčna Skupščina LAS Dolina Soče, od 3. julija do 6. julija 2023

Dnevni red:

 1. Obravnava in potrditev Dodatka št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Dolina Soče z dne 15. 2. 2023

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

12. seja Skupščine LAS Dolina Soče, Kobarid, Dom Andreja Manfreda, 10. 5. 2023

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora
3. Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2022 ter Letnega načrta aktivnosti LAS za leto 2023
4. Seznanitev z izbranim skupnim projektom LAS
5. Seznanitev s pripravo in obravnavo Aneksa k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Dolina Soče
6. Predstavitev postopka volitev in seznama kandidatov za organe LAS
7. Izvedba volitev v organe LAS
8. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

17. korespondenčna seja Upravnega odbora LAS Dolina Soče, (21.—27. marec 2023)

Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2022
2. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Dolina Soče za leto 2023
3. Obravnava in potrditev skupnega projekta LAS
4. Obravnava in potrditev Navodil za izvedbo volitev v organe LAS Dolina Soče

Sklic seje | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

8. seja Nadzornega odbora LAS Dolina Soče, Tolmin, Posoški razvojni center, 1. 3. 2023

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolina Soče za leto 2022
3. Obravnava Letnega načrta aktivnosti LAS Dolina Soče za leto 2023
4. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora LAS Dolina Soče za leto 2022
5. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

 

11. seja Skupščine LAS Dolina Soče, Kobarid, Dom Andreja Manfreda, 15. 2. 2023

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Seznanitev z odstopi članov LAS
 3. Seznanitev z rezultati Javnega poziva za članstvo LAS 2021–2027
 4. Seznanitev z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 ter z Javnim poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
 5. Obravnava in potrditev članarine LAS
 6. Obravnava in potrditev Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Dolina Soče
 7. Razno

Vabilo | priponka |
Zapisnik | priponka |

Skip to content