Dokumenti in obrazci 2027

Sklad EKSRP

  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 | priponka |

Sklad ESRR

  • Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike do 2027 | priponka |
  • Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 | priponka |

Skupni dokumenti

  • Uredba o delovanju lokalnih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 | priponka |
  • Javni poziv za oblikovanje lokalno akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 | priponka |
  • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 | priponka |
Skip to content