Vse zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, zakonodaje (nacionalne in evropske), strateškega načrtovanja, projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in mednarodnih projektov vabimo k oddaji vloge za kandidate kot člane...