admin

DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje Deskle

Objavljeno: 01. 02. 2019
Rezultati

DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje

Trajanje projekta: 1. 6. 2017–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 70.258,68 EUR
Sofinancirana vrednost: 46.403,89 EUR

Nabavljena notranja oprema

Pripravljeno in zasajeno rastišče ureditev okolice
DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje
priponka |

 

Izvedena izobraževanja na teme:

Ime projekta: DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje Deskle
Akronim: Hiša dobre volje Deskle
Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči
Projektni partnerji: Krajevna skupnost Anhovo – Deskle
Trajanje projekta: 1. 2. 2019–30. 10. 2019
Vrednost projekta: 77.739,13 EUR
Upravičeni stroški: 64.120,47 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 51.296,38 EUR
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Občina Kanal ob Soči se kot celotno območje LAS Dolina Soče sooča s hitro rastočim staranjem prebivalstva. Projektna ideja izhaja iz dejavnosti in uspešno zaključenega projekta Net-Age, ki se je osredotočal na ukrepe izboljšav na področju oskrbe starejših. S pomočjo projekta se bodo vzpostavili še boljši pogoji za oskrbo starejših. Ti bodo lahko ostali doma, v svojem domačem oziroma lokalnem okolju, medtem ko se bo institucionalno varstvo odmaknilo, kolikor je to možno. V sklopu projekta se bo sodelovalo z vsemi ostalimi inštitucijami. Vključeni bodo prostovoljci, otroci iz vrtca, učenci in mladi, kar bo utrjevalo medgeneracijsko sodelovanje ter omogočilo prenos znanj iz starejših na mlajše in nekatera v obratni smeri. Krepila se bo socialna interakcija ter solidarnost. V sklopu projekta se načrtuje:
• Končna ureditev prostorov in nabava manjkajoče opreme (kamin, omare, mize, stoli, TV, računalnik …)
• Ureditev DMC-ja, ki vključuje zasaditve zelišč, cvetja v visokih gredah ter nabava stolov in miz
• Izvedba širšega dogodka za predstavitev centra in njegovega delovanja okoliškim institucijam, nevladnim organizacijam, občinam na območju LAS Dolina Soče in drugim
• Izvedbo predavanj in delavnic, ki  bodo uporabnikom in širši populaciji omogočale pridobivanje nujnih znanj in izkušenj na področju neformalne oskrbe, staranja in demence.
Projekt bo omogočil nova delovna mesta, ki jih v občini primanjkuje. Ta bodo odprta pri upravitelju – Domu upokojencev Nova Gorica.

AKTIVNOSTI
1. Nakup opreme
• IKT oprema (TV in nosilci za TV, računalnik, Kabel HMMI, zvočniki, zvočniki aktivni prenosni QTX karaoke)
• Zunanja oprema (miza, klop)
• Notranja oprema (pisarniški stoli, stoli, umivalnik z enoročno armaturo, omare, mize)
• Klimatska/ogrevalna oprema: klimi
2. Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal – Hiša dobre volje
• Priprava rastišča in zasaditev
• Sadike: drevesa, vzpenjavke, trajnice
3. Izvedba izobraževanj
• Predavanje, delavnice (6 kos) – Teme: Novejši pogledi o staranju, Kako ohraniti bistre možgane v starosti?, Zgodnje odkrivanje demence, Neformalna oskrba, Proces staranja – demenca, Izkušnje z demenco
• V sklopu enega od predavanj/delavnice bo organiziran večji dogodek – povabljene bodo okoliške inštitucije, kjer bo predstavljen dnevni center in njegovo delovanje (posebni stroški niso predmet projekta)
4. DMC Občine Kanal: Hiša dobre volje
• Klimatska/ogrevalna oprema: kamin
• Notranja oprema: kovinske omare

 

CILJI
• Vzpostaviti inovativen produkt socialnega skrbstva na območju občine in območju LAS  Dolina Soče
• Urediti del urbanega naselja Deskle
• Ustvariti boljše pogoje za vključevanje ranljivih skupin
• Poskrbeti za izobraževanja, informiranje, usposabljanje vseh lokalnih organizacij in lokalnega prebivalstva o demenci, staranju, oskrbi starih in neformalni oskrbi
• Usposobiti deležnike za delo z ranljivimi skupinami
• Oblikovati nove dejavnosti (kulturne, rekreacijske, športne, ipd.), ki izboljšujejo življenjsko raven prebivalstva
• Spodbuditi nediskriminacijo in enake možnosti ter medgeneracijsko sodelovanje
• Spodbuditi prenos znanj, lokalne tradicije
• Krepiti solidarnost in prostovoljstvo
• Finančni prihranek za uporabnike ter lokalno skupnost
• Predstaviti delovanje centra

 

REZULTATI
• Inovativen primer dobre prakse na območju LAS Dolina Soče
• Nove aktivnosti za ranljive skupine
• Boljša oskrba starejših ter deinstitucionalizacija
• Izboljšani pogoji za ranljive skupine in vključitev različnih ranljivih skupin (starejši, bolni, invalidi, osebe s posebnimi potrebami, onemogli, otroci, mladina)
• Izboljšano medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj, izkušenj ter lokalnih tradicij od starejše na mlajšo generacijo
• Krepitev znanja in usposobljenosti
• Posreden doprinos novih delovnih mest

 

KORISTI ZA OBMOČJE
Vse skupine (uporabniki in njihovi svojci, starejši, onemogli in bolni, ženske, otroci, mladi, invalidi, lokalna društva in organizacije, skupine za samopomoč, občina, institucije, lokalno prebivalstvo) bodo z vzpostavitvijo dnevnega in medgeneracijskega centra imele korist. Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE DESKLE bo pridobil manjkajočo opremo, ki bo omogočala nemoteno delovanje centra. Poleg tega pa še urejeno okolico z visokimi gredami, izobraževanja, delavnice ter usposabljanja za vse lokalne organizacije in lokalno prebivalstvo na temo demence, staranja, oskrbe starih in neformalne oskrbi.

 

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Skip to content