Tatjana Šalej Faletič

Poročilo o vključevanju javnosti v pripravo SLR

Objavljeno: 31. 01. 2024
Na novo programsko obdobje 2021–2027 se je Posoški razvojni center (PRC) začel pripravljati že v letu 2022.   Na temo priprave Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027 (SLR) so potekali prvi telefonski razgovori, osebna srečanja ter zbiranja idej deležnikov.

Strategijo smo začeli pripravljati v januarju 2023, in sicer po objavi javnega poziva za vstop članov v LAS. | povezava |

PRC, vodilni partner LAS Dolina Soče, se je za oglaševanje dejavnosti, ki so potekale v okviru priprave SLR, aktivno posluževal družbenih omrežij, različnih elektronskih in tiskanih medijev. Prebivalstvu se je ponudilo več možnosti za oblikovanje izhodišč SLR:

  • oddajo projektne ideje prek obrazca ali njeno predstavitev v pisarni LAS;
  • aktivno sodelovanje na tematskih delavnicah;
  • osebni razgovor v pisarni LAS;
  • izpolnjevanje anketnega vprašalnika ipd.

Za pripravo SLR je bilo izvedenih osem delavnic, in sicer:
– štiri tematske delavnice za splošno javnost:

– štiri specifične delavnice, z namenom analize območja in pridobivanja nabora projektnih idej:

  • Razvoj podeželja v novem programskem obdobju do 2027 – Kanal, 11. maj 2023 | vabilo | predstavitev | slike |
  • Razvoj podeželja v novem programskem obdobju do 2027 – Bovec, 12. maj 2023 | vabilo | predstavitev | slike |
  • Delavnico s ključnimi deležniki na območju LAS z namenom predstavitve, analize in potrditve intervencijske logike za izdelavo SLR – Tolmin, 1. junij 2023 | predstavitev | slike |
  • Delavnico s predstavniki mladinskih organizacij (Mladinski svet občine Tolmin, Klub tolminskih študentov, Taborniki – Rod puntarjev Tolmin, Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin itd.) – Tolmin, 16. junij 2023 | predstavitev | slike |

Za analizo območja je bila izvedena spletna anketa – začetek junija 2023 | anketa |

Prav tako smo izvedli sestanke s predstavniki vseh štirih občin na območju LAS Dolina Soče z namenom analize stanja, predstavitve intervencijske logike in nabora projektnih idej.

Skip to content