Tatjana Šalej Faletič

Posvet LAS in srečanje članov DRSP

Objavljeno: 09. 07. 2021

Dva julijska dneva v Trenti lahko človek doživi na mnogo načinov. Na primer tako, kot so ju doživeli udeleženci letošnjega posveta vseh slovenskih LAS in srečanja članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Ti so na pristen način odkrivali del območja lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, se izobraževali in širili obzorja. Ob tem so se spletala nova poznanstva in hkrati kopičile tudi nove projektne ideje. Zahvala za to gre glavnemu organizatorju DRSP, na pobudo katerega se je letošnje srečanje odvijalo na Bovškem. Osrednja tema tokratnega posveta, se je navezovala na povezovanje naravnih, kulturnih in urbanih potencialov. Delovno srečanje pa je nudilo tudi priložnost za usklajevanje stališč in pripravo skupnih predlogov za izvajanje pristopov LEADER/CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Delovno srečanje

Uvodoma sta 44 udeležencev nagovorila predsednik DRSP Aleš Zidar in predsednik LAS Dolina Soče Valter Mlekuž, sicer župan Občine Bovec. Sledila je predstavitev gostujoče LAS, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra (PRC). Vodja LAS Dolina Soče Greta Černilogar je zbranim predstavila številne zanimive projekte, s katerimi na tem območju povezujejo različne potenciale. Ob tem je poudarila pomen nepovratnih LEADER oziroma CLLD sredstev, brez katerih si razvoj na podeželju težko predstavljamo. V nadaljevanju so zbrani z zanimanjem prisluhnili tudi dvema predstavnikoma projektnih partnerjev, s katerimi so uresničili že mnogo projektov:

  • Davorinu Korenu, vodji oddelka za trajnostni razvoj v Javnem Zavodu Triglavski narodni park (TNP), in
  • Viljamu Kvaliću, direktorju Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Oba, tako Koren kot Kvalić, sta na konkretnih skupnih LAS projektnih predstavila primere dobrih praks in odlično sodelovanje med različnimi partnerji. Gostje so tako z njuno pomočjo spoznali številne rezultate projektov:

Ogledi primerov dobrih praks


V drugem delu srečanja so organizatorji v sodelovanju z gostitelji pripravil izbor primerov dobrih praks z ogledom na terenu. Te so uresničili s pomočjo nepovratnih CLLD sredstev oziroma finančnih virov iz vseh treh evropskih skladov. Ogledali in spoznali so:

  •  Ribiško hišo, za katero sredstva so pridobili na ESPR;
  • Pot miru, ki je bila deloma financirana tako iz ESRR kot tudi iz EKSRP;
  • Muzej v Strgulčevi hiši, katerega zbirka je bila urejena in dopolnjena na račun sredstev iz EKSRP;
  • nov bazen Hotela Soča, ki je nastal v sklopu projekta Kulturno športni utrip BCa – ESRR. Z njim so kot del javno-zasebnega partnerstva omogočili plavalne užitke z nepozabnim pogledom na okoliške vršace;
  • lokalne dobrote (Bovški sir in sir Tolminc, šalame ter šalamine blagovne znamke Sočna …), izdelavo katerih so prav tako podprli s pomočjo projektov LAS, sofinanciranih iz EKRSP.

Tisti, ki jim je ob koncu dneva ostalo še nekaj energije, so to s pridom izkoristili za nova doživetja v bovškem parku pustolovskih doživetij Srnica. Lokacija ni bila izbrana naključno, saj se park nahaja v neposredni bližini čudovitega slapa Virje. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da sta se tudi pot in okolica slapa Virje uredili v sklopu projekta LAS – s sredstvi EKRSP.

Po okusni ekološki večerji je sledilo druženje ob zvokih mladega harmonikarja Mitja Arceta.

Drugi dan so se udeleženci posveta, ki so si dan poprej ogledali tudi izjemno zanimiv muzej v Info središču TNP Domu Trenta, podali še po delu Soške poti. Ta jih je vodila od izvira Soče nazaj do Doma Trente, kjer smo tudi prenočili. Tu se je srečanje v popoldanskih urah nato tudi zaključilo – seveda v želji, da se prihodnje leto ponovno snidejo.

Program srečanja si lahko ogledate tukaj.

Zahvala

V imenu organizatorjev še enkrat velik hvala: