admin

Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi

Objavljeno: 19. 06. 2019

 

Ime operacije: Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
Akronim: RIBAsador
Prijavitelj: Javni zavod Turizem Dolina Soče
Projektni partnerji: Posoški razvojni center
Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022
Vrednost operacije: 92.504,94 €
Upravičeni stroški operacije: 84.962,74 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 72.218,33 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-21/2018/4 dne 9. 9. 2019.

VSEBINA

Na območju LAS Dolina Soče deluje šest registriranih gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov (soška postrv, soški lipan, potočna postrv, šarenka): Ribogojnica LIBO, Ribogojstvo Soča (Javni zavod ZZRS), Ribogojnica Tolminka 1 Zalog, Ribogojnica Tolminka 2 Faronika (obe RD Tolmin), Brunarica Slap, Ribogojnica Plave Pramen Koren Zlatko s.p. in Ribogojnica Nagode Podbrdo. Večina se ukvarja z vzrejo rib za poribljavanje in za namen prehrane ljudi.

Projekt bo preko dveh poslovnih modelov izvajal inovativni pristop v vseh fazah dobavne verige na področju akvakulture:

– platforma znanja, ki želi v neformalno mrežo povezati vse zainteresirane ribogojnice (skupni upravičenec – mali gospodarski subjekti) na območju LAS Doline Soče z namenom prenosa znanja z akademskih sfer na teren. Cilj je, da bi poleg ribogojnic, ki so v lasti RD Tolmin, tudi druge ribogojnice prišle do potrebnega znanja iz akademskih krogov. Tega do sedaj zaradi finančnih in kadrovskih omejitev niso izvajale. S samo platformo znanja tudi želimo vplivati na povečanje obsega proizvodnje in s tem povečati možnosti za izhode v (zelene) zaposlitve ter posredno pozitivno vplivati na revitalizacijo vodotokov, primarno z genetsko čistimi avtohtonimi vrstami.

– vzpostavitev kolektivne blagovne znamke Dolina Soče s podelitvijo certifikata »iz doline Soče« izdelkom in doživetjem višje dodane vrednosti s področja akvakulture. Polega samega razvoja znamke in certifikata je namen projekta privabiti deležnike in jim s pomočjo delavnic ter osebnega svetovanja pomagati razvijati ponudbo, ki bo preko certifikata predstavljala edinstvenost doline in njene kvalitete. Preko KBZ bo turistični sektor na področju akvakulture razvijal model trženja, iskal izdelke in doživetja z dodano vrednostjo, krepil lokalno identiteto in uvajal nov medsektorski pristop (turizem, gospodarstvo).

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke Iz doline Soče
 • Koordinacija delovnega sklopa kolektivne blagovne znamke
 • Animacija na terenu, sodelovanje pri vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke
 • Oblikovanje celostne podobe znaka in embalaže
 • Koordinacija delovnega sklopa celostna grafična podoba in embalaže

CILJI

 • Vzpostaviti sistem certificiranja in razvoj blagovne znamke »Iz doline Soče« za deležnike s področja akvakulture ter sinergijsko povezati repopulacijo avtohtonih vrst in komercialno ribogojstvo.
 • S pomočjo certificiranja dvigniti dodano vrednost rib in ribjih izdelkov, rokodelskih izdelkov, gostinske ponudbe, vodenih doživetij in prireditev s sodelovanjem deležnikov iz področja akvakulture z namenom identifikacije in promocije ponudbe in ponudnikov, podelitev certifikatov.
 • Vzpostaviti platformo znanja za povezavo institucij znanja in poslovnih subjektov v sektorju akvakulture na območju LAS Dolina Soče ter vzpostaviti neformalno mrežo malih gospodarskih subjektov.

REZULTATI

 • Oblikovan model mreženja lokalnih akterjev (3 srečanja s projektno skupino, 2 delavnici s potencialnimi člani verig),
 • vzpostavljen sistem certificiranja s pravilnikom ter podelitev prvih certifikatov (3 delavnice delovne skupine, 4 delavnice za potencialne nosilce certifikata),
 • oblikovanje vizualne podobe Kolektivne blagovne znamke s certifikatom »Iz doline Soče« certifikatov: oblikovan znak, predloge za etikete, obešanke, tipska darilna embalaža, priznanje, tablica za predstavitev imetnika certifikata (3 delavnice delovne skupine),
 • tri ocenjevanja ponudbe za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Iz doline Soče« v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec,
 • oblikovan in izdelan promocijski material za opremo certificiranih izdelkov (2 x 10.000 kom tiskovin/embalaže),
 • platforma znanja, ki bo integrirala znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti,
 • vzpostavljena nefromalna mreža malih gospodarskih subjektov – ribogojnic, dve konferenci (uvodna in zaključna).

SPLETNE POVEZAVE

  • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
  • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |
Skip to content