admin

Muzej Stergulčeva hiša

Objavljeno: 09. 10. 2017
Ime operacije:RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV MUZEJA STRGULČEVA HIŠA
Akronim:MUZEJ STERGULČEVA HIŠA
Prijavitelj:Občina Bovec
Projektni partnerji:Kulturno društvo Golobar Bovec
Društvo od ovce do izdelka
Začetek in zaključek operacije2. 10. 2017–21. 12. 2018
Vrednost operacije27.497,87 €
Upravičeni stroški operacije24.630,15 €
Zaprošen % sofinanciranja85 %
Odobrena vrednost sredstev20.935,63 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-50/2017/7 dne 2. 10. 2017.

Vsebina operacije:

Z operacijo želimo dvigniti prepoznavnost kulturne dediščine na Bovškem in pridobiti dodaten turističen produkt za obiskovalce doline ter osnovati pomemben subjekt za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine. Bovec je danes prepoznan predvsem po športnem in pohodniškem turizmu. Ima bogato zgodovino, katera je premalo ponujena v okviru turističnega produkta. Muzejska zbirka v Sterguljčevi hiši je zelo dobra izhodiščna točka za razvoj kulturno – turistične panoge. Z nadgradnjo zbirke, vzpostavitvijo kulturne info točke in s spodbujanjem lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje pri vsebinski zasnovi muzeja se želi postaviti temelje za razvoj kulturno – turističnega produkta.

Aktivnosti operacije:
Ureditev muzejske zbirke

  • Izdelava arheoloških replik
  • Priprava promocijskega materiala (panoji, zgibanka Arheologija na Bovškem, tablice z imenom, podnapisi)
  • Odkup predmetov (obleka – kreacija Boruta Šulina, bronasti kipec boginje Minerve, miza, predalnik z marmorno ploščo in ogledalom ter konjiček, last družine Stergulc)
  • Nakup projektorja
  • Obrtniška dela pri urejanju zbirke

Animacija za oživitev muzej

  • Vzpostavitev info točke za razvoj turističnega vodništva v Muzeju Sterguljčeva hiša (zaposlitev muzejskega informatorja)
  • Izvedba delavnic in predavanja (tematske in izobraževalne delavnice za pripravo vsebin za dopolnitev ter nadgradnjo zbirke)
  • Izvedba kulturne prireditve in pogostitev z lokalno hrano ob uradnem odprtju dopolnjene zbirke
Skip to content