admin

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne

Objavljeno: 01. 10. 2019
Rezultati

Trajanje projekta: 31. 1. 2019–31. 1. 2021
Vrednost projekta: 16.887,28 EUR
Sofinancirana vrednost: 12.000,00 EUR

1) Izvedena izobraževanja za vodnike in ponudnike
• Strokovno izobraževanje »Med streli in molitvami«| vabilo | priponka |

  • Strokovno izobraževanje »Primorska v dolgem 20. stoletju« | vabilopriponka|
  • Inovativno izobraževanje – igrifikacija | priponkapriponka|
  • Strokovna izobraževalna ekskurzija (Tolmin–Sabotin–Logatec–Šebrelje–Tolmin) | priponka|
  • Strokovna izobraževalna ekskurzija (Tolmin–Bovec–Kranjska Gora–Bohinjska Bistrica–Tolmin) | priponka|

2) Predstavitev POTi miru in soške fronte

  • Osnovna šola Bovec | priponka|
  • Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid | priponka|
  • Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo | priponka|
  • Gotska hiša, Kanal | priponka|

3) Izvedena spletna promocija POTi miru priponka |
4) Nabavljen promocijsko-izobraževalni material (svinčniki, blokci, nahrbtniki) | priponka |
5) V strokovni študiji »Dediščina soške fronte na območju LAS Dolina Soče« zbrana in obdelana gradiva priponka |
6) Izdelana trganka priponka |

Ime projekta: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Akronim: POT miru
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:
Začetek in zaključek projekta: 1. 3. 2019–30. 8. 2020
Vrednost projekta: 17.302,34 €
Upravičeni stroški:  15.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 12.000,00 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred sto leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni liniji je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Z njo se spodbuja mir, ki velja za eno najpomembnejših vrednot, in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana Oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na Pot miru v Zgornjem Posočju. V Vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.
V okviru projekta sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin LAS (LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS Vipavska dolina, LAS V objemu sonca) se te dejavnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo ter:
• območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) povežejo z njenim zaledjem (del Gorenjske, Vipavsko dolino, območje občin Cerkno, Idrija in Logatec),
• vanje vključi turistične ponudnike, vodnike, informatorje in druge turistične ponudnike ter ranljive skupine,
• z izvedbo izobraževalnih delavnic v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin, turistične vodnike ter ponudnike, približa in predstavi pomen dediščine 1. svetovne vojne,
• s spletno promocijo, nabavo promocijsko-izobraževalnega materiala in tiskanimi gradivi zagotavljajo prepoznavnost območja.

AKTIVNOSTI
1. Izobraževanje za vodnike in ponudnike
• Strokovno izobraževanje
• Inovativno izobraževanje
• Strokovna izobraževalna ekskurzija
• Predstavitev POTi miru in soške fronte
2) Promocija POTi miru
• Spletna promocija urbanih naseljih
• Promocijski izobraževalni material
3) Priprava vsebin za predstavitev in ureditev urbanih središč
• Zbiranje podatkov, gradiv
• Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
• Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
• Oblikovanje gradiv in študije v podobi Poti miru
• Tisk gradiv
4)  Koordinacija in vodenje
• Koordinacija in vodenje
• Delo na projektu

CILJI
• Izboljšati konkurenčnost
• Ohraniti in izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine
• Ohranjati in promovirati lokalne tradicije
• Krepiti znanje in usposobljenost
• Nov sistemski pristop in mreženje

KORISTI ZA OBMOČJE
S sodelovanjem petih LAS se bodo povezala urbana središča, povečala se bo lokalna identiteta, prepoznavnost, privlačnost in urejenost urbanih središč ter možnost vključevanja ranljivih skupin.

SPLETNE POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi | priponka |
• Evropski sklad za regionalni razvoj | priponka |

• LAS Dolina Soče | priponka |
• LAS s CILjem | priponka |
• LAS Gorenjska košarica | priponka |
• LAS Vipavska dolina | priponka |
• LAS V objemu sonca | priponka |

Skip to content