1. javni poziv
Center za sodelo Tolmin

Center za sodelo Tolmin

Prijavljena operacija je poleg vsebinskega dela, ki je vključeval zagon in izvajanje delavnosti Centra za sodelo Tolmin, vključeval tudi naložbo v ureditev prostorov za delovanje centra na lokaciji v poslovni coni Na Logu. Ker so se v vmesnem času začasni prostori na...

Trg Kontrada (KONTRADA)

Trg Kontrada (KONTRADA)

Trg Kontrada (KONTRADA)Trajanje projekta: 1. 2. 2018–31. 12. 2018Vrednost projekta: 46.619,53 EURSofinancirana vrednost: 33.416,48 EUR    1) Nakupljena oprema za trg Kontrada Prireditveni oder | priponka | Stoli | priponka | Označevalna tabla trga in kulturnih...

Center za sodelo Tolmin

1. Javni poziv za izbor operacij (2016)

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2016, ki je bil objavljen decembra lani in zaključen februarja letos, je skupaj prispelo devet vlog. Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev...