1. javni poziv
Center za sodelo Tolmin

Center za sodelo Tolmin

Prijavljena operacija je poleg vsebinskega dela, ki je vključeval zagon in izvajanje delavnosti Centra za sodelo Tolmin, vključeval tudi naložbo v ureditev prostorov za delovanje centra na lokaciji v poslovni coni Na Logu. Ker so se v vmesnem času začasni prostori na...

Trg Kontrada

Trg Kontrada

Naziv projekta:Trg KontradaAkronim:KONTRADAPrijavitelj:Občina Kanal ob SočiPartnerji:Krajevna skupnost KanalPredviden začetek in zaključek projekta:1. 2. 2018–30. 10. 2018Vrednost projekta:47.793,54 €Upravičeni stroški:42.877,16 €Zaprošen % sofinanciranja:80...

Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 

Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 

Ime projekta: Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije  Akronim: KUL.TRA Prijavitelj: Občina Kobarid Projektni partnerji: LTO Sotočje Kobarid - Tolmin Turistično društvo Kobarid Krajevna skupnost Kobarid Predviden začetek in zaključek: 1. 6. 2017–31. 10. 2018...

Center za sodelo Tolmin

1. Javni poziv za izbor operacij (2016)

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2016, ki je bil objavljen decembra lani in zaključen februarja letos, je skupaj prispelo devet vlog. Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev...