admin

1. Javni poziv za izbor operacij (2016)

Objavljeno: 22. 06. 2017

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2016, ki je bil objavljen decembra lani in zaključen februarja letos, je skupaj prispelo devet vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija, ki je izključila eno vlogo, dva prijavitelja pa vlog nista dopolnila, zato sta bili zavrženi.

Tako so člani Upravnega odbora LAS skupno potrdili šest vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Ime projekta

Prijavitelj

Skupna vrednost (EUR)

Višina podpore (EUR)

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP

 
1 Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče Občina Kobarid 60.364,71 44.259,25
2 Razvoj novih produktov muzeja Strgulčeva hiša Občina Bovec 27.206,15 23.125,23
3 Oblikovanje tematske točke dežela blagodejnih energij Elsaeldorado, d.o.o. ‒
PE Zgornje Posočje
67.302,30 49.335,74

 

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESRR

 
4 Trg Kontrada Občina Kanal ob Soči 47.793,54 34.301,73
5 Center za sodelo Tolmin Občina Tolmin 200.657,41 140.326,50
6 Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije Občina Kobarid 84.999,99 57.807,93

Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP in MGRT.

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal tri operacije, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa dve. Ko bosta oba organa prijaviteljem izdala odločbo oziroma z njimi podpisala pogodbo o sofinanciranju, bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

 

Skip to content