admin

Center za sodelo Tolmin

Objavljeno: 22. 06. 2017

Prijavljena operacija je poleg vsebinskega dela, ki je vključeval zagon in izvajanje delavnosti Centra za sodelo Tolmin, vključeval tudi naložbo v ureditev prostorov za delovanje centra na lokaciji v poslovni coni Na Logu.

Ker so se v vmesnem času začasni prostori na Cankarjevi 3 v Tolminu izkazali kot zelo primerni za izvajanje tovrstne dejavnosti in ker hkrati dejavnosti centra pomembno vplivajo na oživitev starega mestnega jedra, je projektni partner, Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza, s prijaviteljem, Občino Tolmin, sporazumno sklenil, da Center za sodelo odstopa od operacije.

Sredstva, ki so bila predvidena za sofinanciranje omenjene operacije, se bodo lahko počrpala z naslednjim javnim pozivom.

 

 

Skip to content