admin

Trg Kontrada (KONTRADA)

Objavljeno: 22. 06. 2017
Rezultati

Trg Kontrada (KONTRADA)
Trajanje projekta:
1. 2. 2018–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 46.619,53 EUR
Sofinancirana vrednost: 33.416,48 EUR

 

 1) Nakupljena oprema za trg Kontrada

2) Izvedeno usposabljanje turističnih delavcev na temo razvoj mladinskega turizma na območju LAS Dolina Soče priponka |

3) Izvedeni dogodki

  • Pohod Po stopinjah Valentina Staniča | priponka | vabilo |
  • Odprtje prenovljenega trga Kontrada | priponka |
  • Obeležitev 150-letnice Narodne čitalnice v Kanalu priponka |
  • Odprtje mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi | priponka |
Ime projekta:Trg Kontrada
Akronim:KONTRADA
Prijavitelj:Občina Kanal ob Soči
Partnerji:Krajevna skupnost Kanal
Trajanje projekta:1. 2. 2018–30. 10. 2018
Vrednost projekta:47.793,54 EUR
Upravičeni stroški:42.877,16 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja:80 %
Zaprošena CLLD sredstva: 34.301,73 EUR
Predvidena lastna udeležba:13.491,81 EUR
Projekt je bila oddan 29. maja 2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v odobritev in pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt bo poskrbel za ureditev in zaščito pred propadanjem kulturno zaščitenega dela Kanala, pri čemer se bo izboljšala prepoznavnost samega trga in pomen nesnovne dediščine. Prenovljen trg Kontrada bo postal urejen prireditveni prostor in edinstvena turistična destinacija, kjer se bodo povezovali in mrežili različni lokalni akterji. Vzporedno s prenovo se bodo tu ohranjale in promovirale lokalne tradicije, varovale kulturne danosti urbanega območja, izkoriščali potenciali tako snovne kot nesnovne kulturne dediščine in reševali izzivi oblikovanja poslovnega okolja, ki bo omogočal ustvarjanje novih delovnih mest. Z usposabljanjem na temo mladinskega turizma v občini pa se bodo iskale tudi možnosti za razvoj tovrstnega turizma, kar naj bi prispevalo k reševanju odseljevanja mladih iz občine.

AKTIVNOSTI
• Nakup opreme (prireditveni oder, stoli)
• Nakup tabel za označitev trga Kontrade in kulturnih objektov na Kontradi
• Izvedba napisa Trg Kontrada
• Izvedba usposabljanja turističnih delavcev na temo razvoj mladinskega turizma na območju LAS Dolina Soče
• Izvedba:
– pohoda Po stopinjah Valentina Staniča,
– odprtja prenovljenega trga Kontrada,
– obeležitve 150-letnice Narodne čitalnice v Kanalu in
– odprtja mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi.

CILJI
• Omogočiti pridobitev novega, inovativnega turistični produkta – trško jedro
• Ohraniti kulturno dediščino
• Izboljšati pogoje za prireditvene organizacije
• Ohraniti in promovirati lokalne tradicije
• Prispevati k povečanemu obisku trga in samih prireditev v Kanalu in občini
• Prispevati k večji konkurenčnosti turističnih ponudnikov
• Prispevati k večjemu povpraševanju po turističnih storitvah
• Pomagati pri razvijanju novih delovnih mest
• Omogočiti večjo usposobljenost turističnih ponudnikov
• Povečati turistični obisk mladih v občini in na območju LAS Dolina Soče oziroma prispevati k večjemu število poizvedovanj mladih v TIC-u

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj

• Občina Kanal ob Soči
• Krajevna skupnost Kanal

Skip to content