admin

Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA)

Objavljeno: 22. 06. 2017
Rezultati

Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA)

Trajanje projekta: 1. 6. 2017–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 83.414,45 EUR
Sofinancirana vrednost: 56.608,72 EUR

Nabavljena oprema za izvedbo dogodkov

Izvedeni dogodki v letu 2017

Izvedeni dogodki v letu 2018

Ime projekta: Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 
Akronim: KUL.TRA
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: LTO Sotočje Kobarid – Tolmin, Turistično
društvo Kobarid, Krajevna skupnost Kobarid
Trajanje projekta: 1. 6. 2017–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 84.999,99 EUR
Upravičeni stroški: 72.259,91 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 %
Zaprošena CLLD sredstva: 57.807,93 EUR
Predvidena lastna udeležba: 27.192,06 EUR
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z
Obvestilom št. 331-11/2015/40 z dne 17. 1. 2018. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


VSEBINA
Projekt v urbanem naselju, kjer je večji pretok prebivalcev, obiskovalcev in turistov, organizira predstavitve lokalnih ponudnikov in kmetov v okviru posameznih prireditev in dogodkov ter obiskovalce usmerja v raziskovanje lokalne ponudbe na širšem območju občine Kobarid. Usmerjanje večjega števila obiskovalcev tudi na podeželje predstavlja razvojno možnost, saj pripomore k dodatnemu spodbujanju prodaje lokalnih produktov, kar lahko posledično pripomore k oblikovanju verige lokalnih produktov in večje lokalne samooskrbe.

Projekt KUL.TRA z nadgradnjo opreme za izvedbo dogodkov na javnih prostorih in nadgradnjo dogodkov:

 • omogoča oživitev prireditvenega prostora s prirejanjem prireditev oziroma dogodkov na prostem, kar prispeva k dvigu družbeno-socialnega življenja v urbanem naselju;
 • spodbuja kulturne ustvarjalce k ustvarjanju pestrejšega kulturnega dogajanja na urbanim območju;
 • z  izvedbo kulturnih prireditev pozitivno vpliva na sodelovanje ljudi v kraju, krepi socialne vezi, zagotavlja medgeneracijski prenos znanj in izkušenj;
 • povezuje prebivalce v interesu skupnih dejavnosti;
 • vzpodbuja kulturne produkcije lokalnih ustvarjalcev, predstavite lokalnih tradicij in obrti;
 • ohranja in obnavlja kulturno dediščino (revitalizira staroverske duhovnosti, oživlja tradicionalno praznovanje in obrede, širi zavest o izjemni duhovni dediščini, obuja lokalno tradicijo, gastronomijo);
 • spodbuja in pospešuje prodajo lokalnih proizvodov na dogodkih, ki so ključnega pomena za spodbujanje porabe lokalnih produktov;
 • spodbuja stike med strokovnimi službami in lokalnim prebivalstvom;
 • povezuje lokalne ponudnike in proizvajalce v okviru prireditev oz. dogodkov;
 • spodbuja formalna in morebitna neformalna obstoječa združenja lokalnih ponudnikov ter jih nadgrajuje z vključevanjem novih ponudnikov oz. deležnikov;
 • prispevala k večji konkurenčnosti, povezanosti ponudnikov in prodaji lokalnih produktov ter z večjo dejavnostjo ponudnikov vpliva na varstvo okolja in ohranjanje naravne krajine;
 • vpliva na povečanje prihodkov in na ohranjanje obstoječih oziroma zagotavljanju novih delovnih mest;
 • pripomore k izvajanju dejavnosti, ki bodo dodatno povezovale kmete in ponudnike ter na ta način omogočile boljše trženje lokalnih pridelkov in spodbujale njihovo porabo v lokalnem okolju ter posledično pripomogle k boljši samooskrbi prebivalstva;
 • omogoča obogatitev turistične ponudbe;
 • povečuje obisk enodnevnih gostov urbanega naselja tudi izven sezone;
 • izboljšuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev;
 • ohranjanja poseljenost in preprečuje beg možganov;
 •  ohranjanja krajinsko urejeno podeželje;
 • vpliva na večjo prepoznavnost tako obravnavanega naselja kot tudi celotne občine Kobarid;
 • vključuje ranljivejše ciljne skupine;
 • omogoča vsem generacijam osebnostno, strokovno in kulturno rast ter na ta način izboljšuje pogoje bivanja v urbanem območju Kobarida kot tudi širše.

Nadgradnja opreme za izvedbo dogodkov na javnih prostorih predstavlja nakup:

 • ozvočenja, razsvetljave, projekcijskega platna, projektorja in objektiva za projektor,
 • oder, 100 stolov, dveh profesionalnih hidromontažnih stojnic in šestih klasičnih, lesenih stojnic.

Izvedba dogodkov:

 1. Kobariški sejem: predstavitev lokalnih obrti in hrane ter vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.
 2.  Jestival: poklon tradiciji priprave lokalnih jedi, ki povezuje lokalne pridelovalce in izdelovalce ter skrbi za prepoznavnost lokalnih tradicionalnih jedi, izdelkov in pridelkov.
 3. Mrzli studenec: širjenje zavesti o izjemni duhovni dediščini, vključevanju lokalnega prebivalstva k ozaveščanju in sodelovanju pri procesu raziskovanja in iskanju odgovorov na vprašanja, kdo smo in od kod prihajamo. Dogodek, ki naj bi se vsako leto razvijal, naj bi postal tradicionalen. Tu ne gre le za ohranjanje kulturne dediščine, ampak odraža veliko simbolno dejanje, ki zagotavlja vzpostavitev starih vrednot in zavedanje pomembnosti krepitve duhovne poti z vibracijami lastnega prostora tudi v širšem pogledu.

POVEZAVE
• 
Evropski strukturni in investicijski skladi
• Evropski sklad za regionalni razvoj

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO.jpg

Skip to content