Tatjana Šalej Faletič

Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče … (BZ Dolina Soče)

Objavljeno: 10. 01. 2018
Rezultati

Začetek in zaključek projekta: 1. 1. 2018–31. 1. 2019
Vrednost projekta: 56.967,45 EUR
Višina izplačanih sredstev: 40.737,27 EUR

Oblikovan promocijski material BZ Dolina Soče
Izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče
Fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva
Izdelava kataloga ponudnikov “Iz doline Soče” / “From the Soča Valley

Izdelan promocijski materiala BZ Dolina Soče
(nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)

Ureditev prodajne točke

Ime projekta:Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče.
Akronim:BZ Dolina Soče
Prijavitelj:Občina Kobarid
Projektni partnerji:Javni zavod za turizem Dolina Soče

Občina BovecObčina Kanal ob Soči Občina Tolmin

Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske
Začetek in zaključek projekta:1. 1. 2018–31. 1. 2019
Vrednost projekta:60.364,71 EUR
Upravičeni stroški:50.393,81 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:42.834,73 EUR
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

VSEBINA 

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču.

AKTIVNOSTI

1) Delo na projektnih aktivnostih operacije

  • Koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta
  • Vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče

2) Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče

3) Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)

4) Ureditev prodajne točke

Foto: Meta Pajer in Tatjana Šalej Faletič

OBJAVE V MEDIJIH

Skip to content