admin

3. Javni poziv za izbor operacij – rezultati

Objavljeno: 31. 01. 2019

Na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče, ki je bil objavljen junija in zaključen konec septembra lani, je skupaj prispelo šest vlog.

Petčlanska ocenjevalna komisija je prispele vloge najprej pregledala z vidika splošnih pogojev za upravičenost. Ugotovila je, da so vsi predlagani projekti dosegli zadostno število točk za nadaljnjo obravnavo.

Člani Upravnega odbora LAS so tako potrdili vseh šest vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo pri sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR).

LAS Dolina Soče je tako v zaključni fazi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT) oddal vse vloge.  Ob tem velja poudariti, da so sklano z Uredbo CLLD prijavitelji upravičeni samo do tistih stroškov, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT; za datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev (splošni stroški) tako velja 1. januar 2014.

MGRT bo z upravičenci (vodilnimi partnerji projektov), ki jim odobri projekt za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklenil pogodbe o sofinanciranju.

 

Preglednica: Predlog za sofinanciranje projektov, ki je bil poslan na MGRT.

Ime projekta Prijavitelj Skupna
vrednost (€)
Višina
podpore (€)
1 DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE Občina Kanal ob Soči 77.739,13 51.296,38
2 Ureditev vaškega centra Breginj Občina Kobarid 87.242,58 58.181,67
3 Kulturno športni utrip BCa Občina Bovec 320.877,08 184.726,50
4 Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina Občina Tolmin 191.339,89 136.326,50
5 Razvoj turizma na Mostu na Soči Občina Tolmin 80.996,81 58.516,72
6 Mrouce cajta Občina Tolmin 86.178,48 58.526,50
Skupna višina podpore: 547.574,27