admin

Ureditev vaškega centra Breginj

Objavljeno: 01. 03. 2019
Rezultati

Ureditev vaškega centra Breginj (Vaški center Breginj)
Trajanje projekta: 14. 12. 2018–31. 3. 2020
Vrednost projekta: 79.634,46 EUR
Sofinancirana vrednost: 51.988,96 EUR

1. Urejen vaški center Breginja

  • Cestni priključek na regionalno cesto  | priponka |
  • Parkirišče  | priponka |

2. Izdelan kratek kulturno-etnološki dokumentarni film za promocijo  oživitve izgubljene kulturne dediščine in naselja | priponka |

3. Organiziran kulturni dogodek ob uradnem odprtju urejenih novih javnih površin | priponka |
4. Večja vključenost ranljivih skupin

Ime projekta: Ureditev vaškega centra Breginj
Akronim: Vaški center Breginj
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: Krajevna skupnost Breginj, Razvojno društvo Breginjski kot
Začetek in zaključek projekta: 14. 12. 2018–31. 3. 2020
Vrednost projekta:  87.242,58 €
Upravičeni stroški:  72.727,09 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost:  58.181,67 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Vas Breginj je pred rušilnim potresom leta 1976 veljala za biser edinstvene beneško-slovenske arhitekture. Popotresna obnova je funkcijo vasi kot kulturnega in socialnega središča potisnila v ozadje. Novo montažno naselje, ki je nastalo na nasprotnem bregu Bele nikoli ni dobilo nazaj funkcije vasi, moč nekdanje tradicionalne skupnosti pa je zbledela.
V projekt vključeni deležniki želijo kraju ponovno povrniti »osrednji prostor«, ki bi služil kot vaško središče. S tem se bo staro vaško jedro prvič povezalo z novejšim delom naselja, tako da se bo na dva dela razbita vas združila v eno celoto. Ta bi kot presečna množica med starim in novim naseljem služil namenu vaškega središča.
Z vzpostavitvijo središča se računa na povrnitev socialnega in kulturnega središča – to mesto bi služilo za druženje starih in mladih, ob tem pa bi se tkale medgeneracijskih vezi ter vršil prenos tradicionalnega znanja in kulture. Na tem osrednjem prostoru se namerava osnovati center za lokalno predstavitev in trženje domačih obrtnih ter prehranskih izdelkov. S tem bi lokalni prebivalci dobili priložnost za dodaten zaslužek, v različne dejavnosti, ki bodo potekale na tem delu, pa se bodo lahko vključile tudi ranljivejše ciljne skupine. Poleg pozitivnih učinkov na samo vas bi lahko središče služilo tudi kot turistična znamenitost kraja, saj se bo z obnovo zasledovalo nekdanjo tradicionalno beneško gradnjo. Na ta način se namerava osvetliti del beneškega arhitekturnega bisera, ki je bil kraju ob potresu kruto odvzet. Poleg omenjenih učinkov se bodo lahko v obnovljenem vaškem središču v času poletne turistične sezone redno odvijale tudi različne prireditve v obliki festivalov, skozi katere bi vsako leto predstavili del tukajšnje zgodovine in tradicije. Urejen prostor vaškega središča se bo tudi pomembno dopolnjeval z že obnovljenim muzejem vaškega jedra. Skupaj bi tako vas pridobila pomembno zaokroženo celoto oziroma prostor, skozi katerega bi lahko prikazali arhitekturno posebnost krajev ob meji.   

AKTIVNOSTI
1. Vaški center BREGINJ
• Ureditev cestnega priključka na regionalno cesto
• Ureditev javnih površin v vaškem centru Breginj
• Nadzor nad naložbo
2. Produkt
Izdelava kratkega kulturno-etnološkega dokumentarnega filma
3. Izvedba prireditve

CILJI
• Urediti nekdanji osrednji prostor vasi »na Gorici« v nov osrednji vaški prostor.
• Izboljšati javno infrastrukturo na območju Breginja.
• Izdelati kratek predstavitveni film.
• Izvesti kulturno-glasbeni dogodek.
• Povečati prepoznavnost in konkurenčnost lokalne ponudbe.
• Varovati okolje in ohraniti ter promovirati tukajšnjo kulturno in naravno dediščino.
• Spodbuditi druženje in socialno vključenost lokalnih prebivalcev.
• Krepiti lokalno identiteto z organizacijo dogodkov.

REZULTATI
• Urejen vaški centra Breginj, središče kulturnega dogajanja v Breginju.
• Kratki film za oživitev izgubljene kulturne dediščine in promocijo naselja.
• Organizacija kulturno glasbenega dogodka.
• Večja vključenost ranljivih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE
Gre za preplet različnih koristi. Kot prvo se predvideva dvig življenjskih pogojev za prebivalce urbanega dela naselja Breginja. Z vključevanjem ranljivejših ciljnih skupin in s pomočjo medgeneracijskega povezovanja se bo izboljšala socialna vključenost. Poleg tega se bo izboljšala tudi javna infrastruktura, ki med drugim vključuje nadgradnjo turistične infrastrukture in izhodiščne točke za pohodnike na bližnji Stol.
K večji prepoznavnosti Breginjskega kota in oživitvi izgubljene kulturne dediščine bo doprinesel kratek dokumentarni film, s katerim se bodo posledično promovirale tudi ostale dejavnosti LAS Dolina Soče. Ob tem se računa tudi na povečano rabo lokalnih produktov na območju LAS Dolina Soče, ki se bo izvedla z dodatno promocijo in s privabljanjem obiskovalcev na organiziran dogodek. Tudi s tem se bo dvignilo socialno-družbeno življenje tukajšnjih prebivalcev.

POVEZAVE
Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropski sklad za regionalni razvoj

Skip to content