+386 (0)5 38 41 507 las@prc.si
Ime projekta:Mrouce cajta
Akronim:Mrouce cajta
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo, Turistično društvo Podbrdo, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Krajevna skupnost Podbrdo
Začetek in zaključek projekta: 1. 2. 2019–31. 12. 2019
Vrednost projekta:86.178,48 €
Upravičeni stroški:73.158,12 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost: 58.526,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA

Projekt Mrouce cajta (Drobtinice časa) se bo izvajal v Podbrdu. Vsebina projekta je trajnostno umeščena v prostor, ki bo na voljo vsem generacijam, vključno ranljivim skupinam.
V okviru projekta se bo skušalo na novo odkriti vrednote in pomen, znanja in modrosti, ki so jih ustvarjali ter jih še ustvarjajo tamkajšnji prebivalci s svojimi znanji in spretnostmi ter dediščino povezati v smiselno celoto. S projektom se želi:
• odkriti potenciale, ki jih ima kraj Podbrdo, jih trajnostno umestiti v prostor in jih ponuditi lokalnemu prebivalstvu za kakovostnejše življenje v kraju samem in obiskovalcem kot razpršeni turistični produkt
• ozaveščati in izobraževati
• s vzpostavljenim partnerstvom, mreženjem ohrani lokalno dediščino
• urediti sprehajano učno pot skozi del Podbrda, ki bo povezovala zgornji in spodnji del Podbrda
• izvesti aktivnosti, ki zasledujejo:
– industrijsko dediščino (zgodovina TVI Bača Podbrdo in njen vpliv na razvoj in družbeno življenje v Podbrdu),
– tehnično dediščino (Bohinjska proga / Bohinjski predor in Franz Vital Lusser, vodja gradnje predora iz podbrške strani)
– zgodovinsko dediščino (dediščina Rapalske meje),
– naravno dediščino (ohranjanje rastišča kratkodlakave popkorese, reka Bača s svojimi pritoki, tolmun Plumf, rastlinstvo Črne prsti),
– kulturno dediščino (vzpostavitev novega družabnega prostora »knjige na bazenu« s postavitvijo »senika knjig«, otroških igral ter novih klopc; knjiga Podbrdo na starih razglednicah nas bo popeljala skozi zgodovinski čas kraja o spremembah arhitekture in podobe kraja ter dejavnosti v kraju),
– športno-rekreacijsko vsebina (zgodovina prvega gorskega teka na Črno prst in prvega gorskega maratona štirih občin v Sloveniji – PTRF).

AKTIVNOSTI

1) Koordinacija in vodenje projekta

2) Nakup opreme
Premična oprema:
• projektor
• lutki za obleke
• viseči klip klap okvir za razstavo
• stojnice (lesene z nadstreškom)

Nepremična oprema:
• stojalo za promocijski material ob informacijski tabli
• počivalnik, klopce, senik knjig, igrala za otroke (konjiček in deteljica)
• klop – polnilna solarna

3) Sprehajalna pot skozi Podbrdo
• Ureditev dela sprehajalne poti

4) Produkti (video produkcije, premične razstave, info table, tiskovine …)
• Dokumentarni film o nekdanji TVI Bača Podbrdo
• Predstavitveni video “Sprehod skozi Podbrdo”
• Premična razstava:
­ Industrijska dediščine – bivša TVI Bača Podbrdo – stoječi panoji
­ Prvi gorski tek v Sloveniji – tabla,
­ Prvi gorski maraton v Sloveniji – tabla,
­ Gorski tekač – slika iz peska,
­ Črna prst – izhodišče v Podbrdu – tabla,
• Rapalska meja in Bohinjski predor in F.V. Lusser – tabla
• Podbrdo in naravna dediščina – tabla
• Rapalska meja: A) žigi, B) “pašaport”, C) tablice s QR codo, D) brošura in E) potrdilo o izbranih žigih
• Letak bivša TVI Bača Podbrdo, Letak Bohinjski predor, F.V. Lusser
• Trganka Podbrdo, knjiga “Podbrdo na starih razglednicah” in zgibanka Mrouce cajta
• Izvedba delavnic – zbiranja gradiv za vsebine premičnih razstav, brošure, letake, zgibanke in knjigo Podbrdo na starih razglednic
• Prevajanje vsebine projekta

5) Promocija operacije

• Logotip operacije Mrouce cajta, majice projekta, promocija v medijih (oglasi)
• Promocijsko stojalo (roll up), stojnice – promocijske stojnice ali pult s potiskom, kovinsko stojalo, stojalo za transparent in zložljiv šotor (6 m x 3 m)Logotip operacije Mrouce cajta, majice operacije, promocija v medijih (oglasi)

6) Izvedba prireditve ob zaključku operacije
• Izvedba prireditve
• Izdelava plakata B2, letaka A5


CILJI

• Dvigniti kakovost bivanja in prepoznavnost kraja Podbrdo z vidika potenciala dediščine (Bohinjski predor – najdaljši železniški predor v Sloveniji, obmejni kraj med obema vojnama, TVI Bača Podbrdo, zibelka gorskega teka in gorskega maratona).
• Uvesti inovativne produkte in pridobiti novo turistično infrastrukturo, promocijski material ter video produkcije.
• Povezati vsebine nevladnih organizacij v turistični produkt.
• Ohraniti lokalno identiteto, ozaveščati in seznanjati prebivalce ter zagotoviti prenos znanja med generacijami.
• Ohraniti in promovirati naravno in kulturno – tehnično dediščino.
• Vsebina projekta bo dodala dodatno vsebino turistično informacijskemu centru Podbrdo in tako prispevala k ohranitvi njegovega delovanja. Vsebina operacije bo utrdila osnovno informacijsko podporo TIC-a Podbrdo ter omogočila zanimanje za nove storitve.
• Povečati možnosti in izboljšati pogoje za vključevanje ranljivih skupin.
• Povečati prometno varnost, predvsem za otroke in starejše (povezovalna / sprehajalna pot med severnim in južnim območjem Podbrda).

REZULTATI

• Pridobitev nove turistične infrastrukture, novih produktov in sprehajalne poti skozi Podbrdo.
• Povečano zanimanje za dediščino kraja.
• Medgeneracijsko povezovanje prebivalcev.
• Povezovanje nevladnih organizacij v skupno operacijo.

KORISTI ZA OBMOČJE

Vzpostavljeno partnerstvo bo pripomoglo k ohranitvi lokalne dediščine in pripomoglo, da bo lokalno prebivalstvo v zadostni meri cenilo svojo tradicijo, saj je bistvenega pomena za utrditev kulturne identitete in lahko pomembno prispeva k razvoju kraja.

Odkriti potenciali, ki jih ima kraj Podbrdo, bodo trajnostno umeščeni v prostor. Lokalnemu prebivalstvu bodo omogočili kakovostnejše življenje, obiskovalcem pa ponujeni kot razpršeni turistični produkt.