Mrouce cajta

admin
Objavljeno: 01. 02. 2019
Ime projekta:Mrouce cajta
Akronim:Mrouce cajta
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo, Turistično društvo Podbrdo, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Krajevna skupnost Podbrdo
Začetek in zaključek projekta: 1. 2. 2019–31. 12. 2019
Vrednost projekta:86.178,48 €
Upravičeni stroški:73.158,12 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost: 58.526,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt Mrouce cajta (Drobtinice časa) se bo izvajal v Podbrdu. Vsebina projekta je trajnostno umeščena v prostor, ki bo na voljo vsem generacijam, vključno ranljivim skupinam. V okviru projekta se bo skušalo na novo odkriti vrednote in pomen, znanja in modrosti, ki so jih ustvarjali ter jih še ustvarjajo tamkajšnji prebivalci s svojimi znanji in spretnostmi ter dediščino povezati v smiselno celoto. S projektom se želi:
• odkriti potenciale, ki jih ima kraj Podbrdo, jih trajnostno umestiti v prostor in jih ponuditi lokalnemu prebivalstvu za kakovostnejše življenje v kraju samem in obiskovalcem kot razpršeni turistični produkt
• ozaveščati in izobraževati
• s vzpostavljenim partnerstvom, mreženjem ohrani lokalno dediščino
• urediti sprehajano učno pot skozi del Podbrda, ki bo povezovala zgornji in spodnji del Podbrda
• izvesti aktivnosti, ki zasledujejo:
– industrijsko dediščino (zgodovina TVI Bača Podbrdo in njen vpliv na razvoj in družbeno življenje v Podbrdu),
– tehnično dediščino (Bohinjska proga / Bohinjski predor in Franz Vital Lusser, vodja gradnje predora iz podbrške strani)
– zgodovinsko dediščino (dediščina Rapalske meje),
– naravno dediščino (ohranjanje rastišča kratkodlakave popkorese, reka Bača s svojimi pritoki, tolmun Plumf, rastlinstvo Črne prsti),
– kulturno dediščino (vzpostavitev novega družabnega prostora »knjige na bazenu« s postavitvijo »senika knjig«, otroških igral ter novih klopc; knjiga Podbrdo na starih razglednicah nas bo popeljala skozi zgodovinski čas kraja o spremembah arhitekture in podobe kraja ter dejavnosti v kraju),
– športno-rekreacijsko vsebina (zgodovina prvega gorskega teka na Črno prst in prvega gorskega maratona štirih občin v Sloveniji – PTRF).

AKTIVNOSTI
1. Koordinacija in vodenje projekta
2. Nakup opreme
• Premična oprema:
– projektor
– lutki za obleke
– viseči klip klap okvir za razstavo
– stojnice (lesene z nadstreškom)
• Nepremična oprema:
– stojalo za promocijski material ob informacijski tabli
– počivalnika, klopce, senik knjig, igrala za otroke (konjiček in deteljica)
– klop – polnilna solarna
3. Sprehajalna pot skozi Podbrdo
Ureditev dela sprehajalne poti
4. Produkti (video produkcije, premične razstave, info table, tiskovine …)
• Dokumentarni film o nekdanji TVI Bača Podbrdo
• Predstavitveni video “Sprehod skozi Podbrdo”
• Premična razstava:
­ – Industrijska dediščine – bivša TVI Bača Podbrdo – stoječi panoji
­ – Prvi gorski tek v Sloveniji – tabla,
­ – Prvi gorski maraton v Sloveniji – tabla,
­ – Gorski tekač – slika iz peska,
­ – Črna prst – izhodišče v Podbrdu – tabla,
• Rapalska meja in Bohinjski predor in F.V. Lusser – tabla
• Podbrdo in naravna dediščina – tabla
• Rapalska meja: A) žigi, B) “pašaport”, C) tablice s QR codo, D) brošura in E) potrdilo o izbranih žigih
• Letak bivša TVI Bača Podbrdo, Letak Bohinjski predor, F.V. Lusser
• Trganka Podbrdo, knjiga “Podbrdo na starih razglednicah” in zgibanka Mrouce cajta
• Izvedba delavnic – zbiranje gradiv za vsebine premičnih razstav, brošure, letake, zgibanke in knjigo Podbrdo na starih razglednic
• Prevajanje vsebine projekta
5. Promocija operacije
• Logotip operacije Mrouce cajta, majice projekta, promocija v medijih (oglasi)
• Promocijsko stojalo (roll up), stojnice – promocijske stojnice ali pult s potiskom, kovinsko stojalo, stojalo za transparent in zložljiv šotor (6 m x 3 m)Logotip operacije Mrouce cajta, majice operacije, promocija v medijih (oglasi)
6. Izvedba prireditve ob zaključku operacije
• Izvedba prireditve
• Izdelava plakata B2, letaka A5


CILJI
• Dvigniti kakovost bivanja in prepoznavnost kraja Podbrdo z vidika potenciala dediščine (Bohinjski predor – najdaljši železniški predor v Sloveniji, obmejni kraj med obema vojnama, TVI Bača Podbrdo, zibelka gorskega teka in gorskega maratona)
• Uvesti inovativne produkte in pridobiti novo turistično infrastrukturo, promocijski material ter video produkcije
• Povezati vsebine nevladnih organizacij v turistični produkt
• Ohraniti lokalno identiteto, ozaveščati in seznanjati prebivalce ter zagotoviti prenos znanja med generacijami
• Ohraniti in promovirati naravno in kulturno – tehnično dediščino
• Vsebina projekta bo dodala dodatno vsebino turistično informacijskemu centru Podbrdo in tako prispevala k ohranitvi njegovega delovanja. Vsebina operacije bo utrdila osnovno informacijsko podporo TIC-a Podbrdo ter omogočila zanimanje za nove storitve
• Povečati možnosti in izboljšati pogoje za vključevanje ranljivih skupin
• Povečati prometno varnost, predvsem za otroke in starejše (povezovalna / sprehajalna pot med severnim in južnim območjem Podbrda)

REZULTATI
• Pridobitev nove turistične infrastrukture, novih produktov in sprehajalne poti skozi Podbrdo
• Povečano zanimanje za dediščino kraja
• Medgeneracijsko povezovanje prebivalcev
• Povezovanje nevladnih organizacij v skupno operacijo

KORISTI ZA OBMOČJE
Vzpostavljeno partnerstvo bo pripomoglo k ohranitvi lokalne dediščine in pripomoglo, da bo lokalno prebivalstvo v zadostni meri cenilo svojo tradicijo, saj je bistvenega pomena za utrditev kulturne identitete in lahko pomembno prispeva k razvoju kraja. Odkriti potenciali, ki jih ima kraj Podbrdo, bodo trajnostno umeščeni v prostor. Lokalnemu prebivalstvu bodo omogočili kakovostnejše življenje, obiskovalcem pa ponujeni kot razpršeni turistični produkt.

POVEZAVE
Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Tolmin
KTT Društvo Baška dediščina
Planinsko društvo Podbrdo
Turistično društvo Podbrdo
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Krajevna skupnost Podbrdo