Strategija lokalnega razvoja

Spremljanje in vrednotenje strategije (januar 2024) | priponka |
EKSRP – Spremljanje in vrednotenje strategije (januar 2024) | priponka |
ESRR – Spremljanje in vrednotenje strategije (januar 2024) | priponka |
ESPR – Spremljanje in vrednotenje strategije (januar 2024) | priponka |
Spremljanje in vrednotenje strategije (november 2022) | priponka |
Strategija lokalnega razvoja (marec 2021)  | priponka |
Spremljanje in vrednotenje strategije (marec 2019) | priponka |