AGRA 2022 postregla tudi z našimi dobrimi praksami

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 01. 09. 2022

Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2022 v Gornji Radgoni, ki je potekal med 20. in 25. avgustom in letos obeležil svoj šesti okrogli jubilej, se je tudi letos predstavil Sektor za ribištvo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). V sklopu predstavitve svojih dejavnosti so v tem času med drugim organizirali kampanjo z naslovom Najokusnejše zgodbe naših voda, s katero so želeli javnost ozavestiti o lokalnih ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva. V okviru tega so lahko obiskovalci pokušali sveže pripravljene slovenske ribe in druge lokalno pridelane ribje proizvode.

Na predstavitvi dobrih praks črpanja sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014–2020 je zbrane uvodoma nagovorila dr. Bety Breznik iz Direktorata za hrano in ribištvo, MKGP.

Poleg tega je MKGP v sklopu sejemskega spremljajočega dogajanja na svojem razstavnem prostoru v hali A v nedeljo 22. avgusta, pripravil predstavitev dobrih praks črpanja sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014–2020. Najodmevnejše projekte so predstavili predstavniki vseh štirih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so v preteklem programskem obdobju koristili omenjena sredstva – poleg LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, še LAS Gorenjska košarica, LAS Istre in LAS Posavje.

LAS Dolina Soče je tokrat za predstavitev izbral šest projektnih primerov, ki jih omenjamo v nadaljevanju.

  • Projekt Ribiška hiša (BREKA) je v prvi fazi (BREKA 1) omogočil izgradnjo Ribiške hiše, novega objekta na mestu nekdanje stare vaške mlekarne, ureditev zgornje etaže, izdelavo filma in drugega promocijskega materiala, delavnice itd. V drugi fazi (BREKA 2)pa se bo z njegovo pomočjo spodnjo etažo uredilo v multimedijsko središče (muzej ribištva), poleg tega pa z informacijskimi tablami nadgradilo tematsko pot do Breke. Ob vsem tem pa se izvajajo tudi najrazličnejše delavnice.
  • Projekt Soča skozi objektiv (SOČA VIEW) je zagotovil snemanje dokumentarnega filma z naslovom »Emerald Paradise«, hkrati pa poskrbel za prenovljeno spletno stran, izvedbo delavnic za osnovnošolce in premiero filma …
  • Projekt Promocija ribištva na Kanalskem (ProRibKA), kateremu gre zahvala za na novo urejen razstavni prostor, nabavljeno opremo za stalno razstavo o ribah, izdelavo kratkega promocijskega filma o Ribolovu na reki Soči in drugega promocijskega materiala.
  • Projekt Spajanje okusov dolina Soče (RIB’CA) je vzpostavil pogoje za ureditev prostorov in nakup opreme za namen izdelave ribjega namaza, povezal poslovni subjekt s področja akvakulture (Ribogojnico Faronika d.o.o. – prekajena postrv) s poslovnim subjektom s področja mlekarstva in sirarstva (Mlekarno Planika d.o.o. – tolminska skuta, kisla smetana), uvedel nov produkt Soški namaz v kratko dobavno verigo …
  • Projekt Učna pešpot ob Tolminki (Tolminske valčkov šum) »outdoor« obiskovalcem ponuja z urbano opremo za kakovostno preživljanje prostega časa urejeno in opremljeno učno pešpot ob reki Tolminki, hkrati pa nudi tudi zanimive ribiške ter ribogojske učne vsebine s poudarkom na avtohtonih ribjih vrstah (soški postrvi in jadranskem lipanu).
  • Projekt Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador), s pomočjo katerega se je izvedlo številna izobraževanja in delavnice, izoblikovala nova kolektivna blagovna znamka »Iz doline Soče«, uvedlo certificiranje izdelkov in pridelkov (okoli 40 ponudnikov, 110 produktov), pripravila svečana podelitev omenjenih certifikatov kakovosti in predstavilo certificirane ponudbe na novi spletni strani …

Kot je še med predstavitvijo poudarila Meta Pajer, predstavnica Posoškega razvojnega centra, je LAS Dolina Soče v programskem obdobju 2014–2020 »iz ESPR skupno pridobila nekaj manj kot 1.500.000 evrov sredstev za izvajanje 19 projektov,« od katerih je devet projektov že zaključenih in tudi izplačanih.«

Foto: arhiv LAS Dolina Soče