Tri muhe na en mah

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 29. 07. 2021

Center za socialno delo – enota Tolmin je to poletje pod okriljem počitniškega programa letošnjim udeležencem med drugim približal tudi dve avtohtoni ribji vrsti. Dve skupini otrok in mladostnikov, starih od šest do 15 let, sta v sklopu tematskih delavnic že odkrivali življenje v Soči in njenih pretokih. Zadnja skupina ena pa se bo s to tematiko soočila konec avgusta. V sodelovanju s tolminsko Ribogojnico Faronika in Ribiško družino Tolmin so/bodo mladi spoznali soško postrv in jadranskega lipana.

Predstavitev je potekala v okviru projekta NovaRiba, s katerim želijo v omenjeni tolminski ribogojnici, ki je prijaviteljica projekta, s pomočjo ribjih izdelkov spodbujati lokalno samooskrbo. S projektnimi dejavnostmi zato na trg postopoma uvajajo nov produkt in s tem spodbujajo lokalno samooskrbo z ribjimi izdelki prek kratkih dobavnih verig na področju akvakulture. Poleg tega na terenu predstavljajo že obstoječ lasten asortiman, ki besedah direktorja ribogojnice Toma Sotenška prispeva k širši uporabi produktov iz lokalnih surovin in tradicij, in ima velik tržni potencial tako pri lokalnemu prebivalstvu kot tudi domačih in tujih gostih. »Nekateri naši ribji produkti so sicer že nekaj časa prisotni na lokalnem trgu, a kupcem še vedno premalo poznani. Zato bomo končnemu uporabniku in lokalnim gostincem naše izdelke skušali približati s pomočjo urejene celostne grafične podobe, nove spletne strani in terenske raziskave trga. Ob tem vzpostavljamo tudi testne skupine, ki senzorično ocenjujejo nov produkt in podajo rezultate, ki nam služijo kot osnova za nadaljnji razvoju asortimana.« Pojasnil je še, da so proizvodi ribogojnice Faronika namenjeni končnemu kupcu, ki slednje dobi bodisi v lokalnih trgovinah bodisi v širšem slovenskem prostoru.

»Naše stranke so tudi različni javni zavodi (vrtci, šole, domovi za upokojence), pa tudi lokalni gostinci, prek katerih lahko naše ribe in izdelke pokušajo tudi turisti,« še pojasnjuje Sotenšek. Nov proizvod bo, kot je še poudaril, postal in ostal del stalne ponudbe tudi po zaključku projekta. Kupcem bo na voljo porcijsko v trgovinah, v večjih količinah pa ga bodo lahko dobili po predhodnem naročilu. Sicer pa projekt NovaRiba Faroniki prinaša še en pomemben vidik. Uspešno izpeljane dejavnosti ne bodo namreč prispevale le k povečanju prodaje asortimana ribogojnice, ampak bodo posredno vplivale tudi na ohranjanje obstoječih delovnih mest. Ob tem naj povemo še to, da namerava Ribogojnica Faronika, katere lastnica je Ribiška družina Tolmin, svoje izdelke vključiti tudi v kolektivno blagovno znamko »Iz Doline Soče«, ki se razvija iz še enega ribjega projekta – RIBAsador. Tega je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom prijavil Javni zavod za Turizem Dolina Soče

In če se za konec za hip vrnemo nazaj k mladim udeležencem počitniškega programa, naj povemo še to, da so ti na terenu prejeli tudi učne liste o jadranskem lipanu, ki so nastali v okviru projekta Lipan v porečju Soče, ki vam ga bomo podrobneje predstavili v avgustu.

Vse trije omenjeni projekti so bili pridobljeni prek javnega poziva LAS Dolina Soče, kar pomeni, da so  prijavitelji s svojimi projekti uspešno kandidirali za pridobitev nepovratnega denarja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Foto: Metka Štrukelj