NovaRiba

admin
Objavljeno: 02. 12. 2020

NovaRiba

Ime projekta:NovaRiba
Kratica:
Prijavitelj:Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:1. 7. 2020–30. 4. 2021
Vrednost projekta:23.798,55 €
Upravičeni stroški:23.685,08 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:20.132,34 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-2/2020/7 dne 16. 11. 2020.

VSEBINA

Podjetje Faronika d.o.o. je nastalo leta 2011 z izgradnjo novega objekta ribogojnice ob reki Tolminki tik nad sotočjem z reko Sočo. V ribogojnici se primarno gojijo konzumne ribe (šarenka, potočna zlatovčica), pa tudi ribe, ki se vlagajo v reke z namenom repopulacije. Taki sta avtohtoni vrsti soška postrv in jadranski lipan. Lastnica podjetja Faronika d.o.o., Ribiška družina Tolmin, se z ribogojstvom in ribištvom ukvarja že več kot 40 let ter na Tolminskem izvaja dejavnosti gojenja rib na več lokacijah.

Primarna dejavnost podjetja Faronika d.o.o. je vzgoja konzumne ribe od ikre naprej do različnih vzrejnih faz, ki jih podjetje nato plasira na trg. Z ribami zalagajo javne zavode (vrtec, osnovna šole), restavracije in trgovske verige. Javne ustanove, predvsem izobraževalno-vzgojne, prek JN oskrbujejo z očiščenimi svežimi fileji, katerim poprej odstranijo koščice in jih porcijsko pripravijo za uporabnike, kar zahteva veliko preciznega ročnega dela. Ta del naročnikov je za podjetje zelo pomemben, saj s svojimi proizvodi pridejo do najmlajših uporabnikov, ki jih vzgajajo in izobražujejo, da je riba dober ter zdrav del obroka. Poleg tega segmenta trga so prisotni tudi v trgovskih verigah in njihovih poslovalnicah, predvsem na zahodnem delu Slovenije.

Posebnost ponudbe je sezonska ponudba kaviarja soške postrvi v minimalnih količinah. Ikre, ki jih ne oplodijo, namenijo za svež kaviar, ki ga takoj transportirajo končnemu kupcu. Gre za butični izdelek, saj so količine zelo odmerjene.

V svojem asortimanu trenutno ponujajo sveže in prekajene izdelke (ribe, fileje) šarenke, potočne zlatovčice, jadranskega lipana in soške postrvi. Njihovi glavni artikli so: sveža riba, svež file, toplo prekajena riba, toplo prekajen file, hladno prekajen file, karpačo, koščki ribe v olivnem olju ter zadnji nov produkt v sodelovanju s lokalno mlekarno Planika Kobarid – soški namaz s prekajeno postrvjo.

Dejavnosti projekta NovaRiba so osredotočene na približevanje konzumacije rib in ribjih izdelkov končnim uporabnikom, to so fizični kupci, ki kupujejo ribo za lastno konzumacijo ter prihajajo večinoma iz širše okolice.

Da bi se končnemu uporabniku in restavracijam še bolj približali, bodo v okviru projekta uvajali nov proizvod – koščki ribe v soku agrumov. S tem želijo predstaviti nove okuse, kombinacije in načine uporabe v lokalnih gostinskih ter domačih kuhinjah. Z namenom približevanja končnemu kupcu bodo prenovili tudi celostno grafično podobo in pristopili k celovitemu vizualnemu oglaševanju naših izdelkov. Poleg tega nameravamo na terenu aktivno predstaviti nov artikel v verigi obstoječih kupcev z degustacijo novega proizvoda (in drugih naših proizvodov, ki se komplementarno dopolnjujejo) ter iskati nove kupce (fokus na gostinskem in trgovskemu sektorju) na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter širše. Kot del približevanja konzumacije domačih rib širši javnosti pa v okviru projektu načrtujemo izvedbo kulinaričnih delavnic z ranljivimi skupinami (starejši, ženske, brezposelni), kjer bomo vzpodbujali prenos znanj in receptov ter izvedli testno skupino s senzoričnim ocenjevanjem novega proizvoda.

Pri uvajanju novega izdelka so nujni tudi koraki testnih serij in mikrobioloških testov, da se zagotovi visoka kvaliteta in časovna neoporočnost izdelka samega. Poleg teh serij testiranj pa želimo naše produkte približati in preizkusiti tudi s posamezniki iz našega okolja in v ta namen načrtujemo testno skupino sestavljeno iz ne/formalnih skupin žensk, starejših in brezposelnih (npr. Kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja, Društvo upokojencev Tolmin, Turistična društva, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, itd) s katero bomo prišli do podatkov o mnenju uporabnikov in s tem prilagajali naš nadaljnji razvoj asortimana.

Z novo spletno stranjo bomo predstavili našo ribogojnico širši javnosti. Del strani bo namenjen tudi predstavitvi naših izdelkov ter receptov in idej kako servirati ribe in ribje izdelke ter dogodkom v povezavi z konzumacijo rib (delavnice, lokalni kulinarični dogodki).

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija projekta, delo na aktivnostih
 • Uvajanje novega ribjega proizvoda
 • Izdelava raziskave prodajnega trga (12 predstavitev)
 • Izdelava CGP, prenova spletne strani in promocijski material
 • Izdelava fotografij
 • Izvedba kulinaričnih delavnic s testno skupino

CILJI

 • Uvedba novega proizvoda, nove spletne strani, prenovljenega CGP-ja, trženjske raziskave in vzpostavitve testne skupine pozitivno vplivati na (povečati) lokalno samooskrbo in spodbujati kratke lokalne verige. Kot posledico izvedbe projekta pričakujemo tudi posredni vpliv na ohranjanje delovnih mest v panogi akvakulture.
 • Promocija naravne (ribje vrste – identiteta območja) in kulturne (ribogojstvo, konzumacija rib – tradicionalna raba naravnih dobrin) dediščine na območju LAS Dolina Soče.
 • Vključevanje ranljivih skupin v testne in preko medgeneracijskega povezovanja doseči izmenjavo znanj ter priti do prvega direktnega odziva na nov proizvod.

REZULTATI

 • Vzpostavitev enega novega proizvoda
 • Izvesti pet mikrobioloških testov za nov proizvod
 • Priprava in izvedba kulinaričnih delavnic z izvedbo testnih skupin (senzornično preizkušanje izdelkov)
 • Raziskati prodajni trg in izvesti 12 predstavitev asortimana na terenu
 • Prenoviti celostno grafično podobo s priročnikom
 • Izdelati spletno stran podjetja
 • Oblikovati embalažo/etikete za produkte in oblikovati tiskovine za promocijo produktov
 • Tisk promocijskega materiala
 • Fotografski material produktov

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |