admin

Odobritev še štirih novih projektov

Objavljeno: 04. 06. 2019

Prvi junijski delovni dan je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela obvestilo o dokončni potrditvi štirih projektov, ki se bodo izvajali na območju LAS Dolina Soče. Gre za naslednje projekte:

Ureditev vaškega centra Breginj (vlagatelj je Občina Kobarid),

Razvoj turizma na Mostu na Soči (vlagatelj je Občina Tolmin),

Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina (vlagatelj je Občina Tolmin),

Kulturno športni utrip BCa (vlagatelj je Občine Bovec).

Kot ugotavljajo na ministrstvu, so vsi zgoraj navedeni projekti skladni z upravičenim namenom. Z drugimi besedami rečeno, vsi štirje projekti prispevajo k uresničenju najmanj enega od upravičenih področij, ki se vežejo bodisi na ustvarjanje novih delovnih mest bodisi na večjo vključenost ranljivih ciljnih skupin, pa tudi varstva in ohranjanja narave. Poleg tega bodo projekti, ki bodo sofinancirani v višini 80-odstotkov upravičenih stroškov, prispevali k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče. Vsi pa zasledujejo tudi cilje Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skip to content