Delavnici za pridobitev certifikata “Iz doline Soče”

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 16. 03. 2021

V letu 2020 je Javni zavod za turizem Dolina Soče v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom začeli izvajati projekt z naslovom Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador). Med drugim se bo v okviru tega vzpostavila KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA (KBZ) IZ DOLINE SOČE.

V ta namen Turizem Dolina Soče vabi v ponedeljek na dve spletni delavnici, in sicer:

  • Delavnica za pridelke in prehranske izdelke ter jedi in pijače, postrežene na gostinski način (13.00–16.00)
  • Delavnica za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja (16.00–18.00)

Datum: ponedeljek, 22. marec 2021
Delavnici bodo vodili: prof. dr. Janez Bogataj,  dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, mag. Mojca Polak in mag. Marlena Škvarča
Prijave: do petka, 19. marca 2021, do 12. ure na e-pošto: tjasa.bizjak@dolina-soce.si ali na telefon: 05/38-00-480 
Kotizacija: delavnici sta za udeležence brezplačni, saj sodita v sklop dejavnosti projekta RIBAsador, ki ga sofinancirata EU iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija.

Zaželeno je, da na delavnicah pokažete svoje izdelke (če je mogoče), saj bodo prisotni predstavniki ocenjevalne skupine in strokovni svetovalci, ki vas bodo lahko usmerjali pri nadaljnjem razvoju izdelkov in storitev. 

Po delavnicah bo na spletni strani www.dolina-soce.si objavljen javni razpis, na katerega se boste lahko prijavili. 

Več informacij najdete na priloženem VABILU

Delavnici bosta potekali v okviru projekta Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v RS 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče.

Foto: Katarina Ipavec (arhiv Posoškega razvojnega centra)