Kako razvijati podeželje do leta 2027?

Ste vedeli, da tudi na lokalni akcijski skupini LAS Dolina Soče pripravljamo krovni dokument, brez katerega ne bi mogli črpati nepovratna EU sredstva, ki so na voljo za razvoj podeželja vse do leta 2027?

Govorimo o pripravi strategije lokalnega razvoja za našo LAS v novem programskem obdobju. Pri tem bomo tudi tokrat delovali po principu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bo ta krovni razvojni dokument nastal na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja. Te pa bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej.

V ta namen smo v preteklih mesecih že organizirali več delavnic, tokrat pa vas vabimo na zadnji dve, ki bosta potekali:

???? v Kanalu, 11. maja 2023, ob 17. uri

???? v Bovcu, 12. maja 2023, ob 10. uri

Se vidimo!

Zdaj je pravi trenutek!

Če želite skupaj z nami učinkovito pristopiti k razvoju našega podeželja, potem je zdaj PRAVI TRENUTEK!

Spet je napočil čas, da se pripravimo na nove priložnosti in izkoristimo možnosti, ki nam jih v novem programskem obdobju
ponuja EU za razvoj podeželja. A brez krovnega dokumenta, ki bo opredelil potrebne območja in začrtal prednostne naloge, ne bomo mogli uresničiti zastavljenih ciljev.

Zato je ekipa, ki na Posoškem razvojnem centru skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, že zavihala rokave in se lotila priprave Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027.

Pri tem bomo tudi tokrat delovali po principu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bo strategija nastala na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja. Te pa bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej. Zakaj bi torej sploh sodelovali? V nadaljevanju vam ponujamo odgovore, možnosti, priložnosti …

Zakaj je dobro, da sodelujem?
Ker bom s sodelovanjem na delavnici lahko izrazil svoje potrebe, zjasnil potencialno idejo in na ta način izboljšal kakovost življenja sebi ter drugim prebivalcem.

Na kakšen način lahko uresničim kakšno svojo konkretno idejo?
Tako, da mi LAS Dolina Soče ponudi pomoč:
– pri oblikovanju projektne ideje,
– iskanju projektni partnerjev,
– pri iskanju finančnih virov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj,
– pri prijavi na javni poziv LAS.

Kako lahko sodelujem?
Ta hip imam na voljo dve možnosti, in sicer:

  • MOŽNOST 1: Predstavim lastno projektno idejo

(Pomembno! Če že imate projektno idejo, ki jo želite s pomočjo sofinanciranih nepovratnih EU sredstev uresničiti v obdobju od 2024 do 2027, vas vabimo, da jo delite z nami. Pri tem uporabite e-obrazec PROJEKTNA IDEJA.)

  • MOŽNOST 2: Se udeležim tematskih delavnic

(Pomembno! Tematske delavnice so primerne za vse, ki še nimate izdelane projektne ideje, kljub temu pa se čutite poklicani, da pomagate pri razvoju okolja, v katerem živite, in na ta način izboljšujete kakovost življenja na podeželju. Na delavnicah se bomo osredotočili na vaše potrebe in potrebe okolja ter jih skušali umestiti v zastavljene prednostne naloge ter projektne aktivnosti, ki nam bodo služile kot izhodišče za pripravo strategije lokalnega razvoja in javnih pozivov LAS Dolina Soče, katere bomo objavili v letu 2024.)

LAS Dolina Soče vabi v svoje vrste nove člane

Posoški razvojni center  vabi zainteresirano javnost z območja občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, da se včlani v javno-zasebno partnerstvo, ki bo pod imenom LAS Dolina Soče delovalo tudi v novem programskem obdobju.

Kot smo že vajeni, bo tudi v tem obdobju vzpostavljeno partnerstvo funkcioniralo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD. V tem primeru gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo sami učinki izvajanja. Z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi upravljajo izključno lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Dolina Soče.

V novem programskem obdobju bomo tako lahko nepovratna sredstva črpali iz dveh različnih evropskih skladov:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESPR) in
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok v novem programskem obdobju (za nove člane) pa je sreda, 1. februar 2023

Javni poziv in pristopno izjavo za vstop v članstvo LAS Dolina Soče najdete na povezavi TUKAJ.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!

Skip to content