Javni poziv za izbor članov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče

Vse zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, zakonodaje (nacionalne in evropske), strateškega načrtovanja, projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in mednarodnih projektov vabimo k oddaji vloge za kandidate kot člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027.

Rok za oddajo vloge je do petka, 5. 7. 2024.

Informacije o javnem pozivu:
Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin:

 • po telefonu vsak delovnik med 8. in 14. uro: 05 38 41 507 (Greta Lizabeta Črnilogar)
 • po elektronski pošti: las@prc.si

Javni poziv:

Od včeraj dalje tudi uradna potrditev LAS Dolina Soče in nove strategije

Posoški razvojni center (PRC) vodilni partner LAS je včeraj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel odločbo, ki potrjuje lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče ter zanjo pripravljeno strategijo lokalnega razvoja (SLR). S tem je LAS Dolina Soče, ki zajema območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, pridobila 2.010.000 evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projektov, ki se bodo izvajali do leta 2027.

V drugi polovici leta 2024 bo predvidoma objavljen 1. javni poziv iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bosta zagotavljala sofinanciranje projektov z dodano vrednostjo na tem območju.

Potencialni prijavitelji bodo lahko na poziv kandidirali s svojimi projekti, ki bodo zasledovali cilje spodaj navedenih tematskih področij – ti so podrobneje opredeljeni v novi strategiji za LAS Dolina Soče, ki je dostopna TUKAJ.

 • Oživljanje podeželja
 • Podjetništvo na podeželju
 • Pametno podeželje
 • Dejavniki trajnostne rabe naravnih virov ter sonaravno in ekološko kmetijstvo, na osnovah katerih so oblikovani posamezni ukrepi.

“Podeželci” tokrat zbrani v krajih razbojnika Guzaja

Minuli torek so se v krajih razbojnika Guzaja, Kozjanskega “Robina Hooda”, predstavnice lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče udeležile posveta, ki ga je v sodelovanju z LAS Od Pohorja do Bohorja organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

Udeleženci, med katerimi so bili predsedniki in predstavniki slovenskih LAS ter njihovi vodilni partnerji, smo z zanimanjem prisluhnili Marjeti Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in Simoni Laznik iz Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki sta udeležencem predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER / CLLD) v obdobju do leta 2027.

Uredba, objavljena konec minulega leta, predstavlja podlago za izvajanje projektov v novem programskem obdobju in nudi finančno podporo pri upravljanju LAS, do katere so upravičeni njihovi vodilni partnerji. V novem programskem obdobju (do leta 2027) je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, skupaj predvidenih 84,5 milijonov evrov – od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

»Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki za Evropski sklad za regionalni razvoj opravlja tako naloge organa upravljanja kot naloge posredniškega telesa, smo že pričeli z izdajanjem odločitev o podpori, nekje polovica jih je bila izdana danes, druge sledijo v naslednjih dneh«, je ob tej priložnosti zbranim pojasnil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki se je dogodka prav tako udeležil. Spomnil je, da je ministrstvo v preteklem programskem obdobju 2014–2020 v okviru ESRR odobrilo več kot 611 projektov in dodatno še pet projektov sodelovanja LAS. Kot je pojasnil, je bilo do konca leta 2023 izplačanih 35 milijonov evrov, kar predstavlja dobrih 96 odstotkov vseh predvidenih sredstev. »To so dobri rezultati, smo pa seveda lahko še boljši. Naš skupni cilj bi moral biti, da LAS-i izkoristite vsa razpoložljiva sredstva, v korist prebivalcev Slovenije«, je svoj govor zaključil minister. Dogodka pa se je poleg ministra udeležila tudi predstavnica Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja mag. Andreja Komel.

Strokovni del srečanja, ki je potekal v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici, je zbrane seznanil tudi s  projektom Prožnost podeželskih skupnosti (REBOUND), ki se izvaja v petih državah EU; pri nas zanj skrbijo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sicer pa so tudi tokrat organizatorji poskrbeli za predstavitev lokalne kulturno- zgodovinske in gastronomske posebnosti območja. Gostom pa so ob pomoči Kulturnega društva Prevorje pripravili tudi kulturni program, kjer so udeleženci spoznali del zgodbe razbojnikove zgodbe.

Izvedbo dogodka so podprli Mreža za podeželje, MKGP in nosilci projekta Rebound.

Vir: Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. “On-line”. Dostopno na spletni strani TUKAJ. Foto: Jure Godler in arhiva LAS Od Pohorja do Bohorja ter LAS Dolina Soče

Javna obravnava strategije lokalnega razvoja LAS

Zahvaljujemo se vsem, ki ste dali svoj prispevek k nastajanju Strategije lokalnega razvoja LAS LAS Dolina Soče do leta 2027. Na delavnicah, sestankih, z intervjuji in po elektronskih poteh smo prejeli številne predloge in pobude, ki so postale del predlaganih ciljev in ukrepov LAS za prihodnje programsko obdobje.

Osnutek Strategije lokalnega razvoja je od danes, 7. julija 2023, v javni obravnavi. Dokument najdete v prilogi na dnu novice.

Vse zainteresirane vabimo, da Strategijo pregledate in podate morebitne pripombe in predloge najkasneje do srede, 12. julija 2023, do 12.ure.

Podaja predlogov in pripomb:

 • pisno preko e-pošte las@prc.si
 • telefonsko 05 38 41 507
 • preko spletnega obrazca TUKAJ, najkasneje do srede, 12. julija 2023, do 12.ure.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu las@prc.si ter telefonski številki 05 38 41 507 (Greta Černilogar, Posoški razvojni center).

Dokumenti:
Osnutek strategije lokalnega razvoja LAS | priponka |

Pomagajte izboljšati kakovost življenja na podeželju

Prebivalce iz območja LAS Dolina Soče (območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin), ki se čutite poklicani, da skupaj z nami in z lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče sooblikujete razvoj okolja, v katerem živimo ter tako pomagate izboljšati kakovost življenja na podeželju vse do leta 2027, vabimo k sodelovanju.

Kako lahko priskočite na pomoč? Tako, da izpolnite spodnji vprašalnik TUKAJ.

Za vaš čas in sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo!

Izvolili novo vodstvo

Včeraj je v Kobaridu potekala volilna seja Skupščine LAS Dolina Soče, ki velja za najvišji organ upravljanja LAS Dolina Soče in jo sestavljajo vsi člani lokalne akcijske skupine (LAS). Aktualnemu upravnemu odboru na čelu s predsednikom Valterjem Mlekužem, županom Občine Bovec, in podpredsednikom mag. Valterjem Reščičem, predstavniku zasebnega sektorja, se namreč 26. maja izteče mandat. Zato je 35 na seji prisotnih članov izvolilo novo vodstvo, ki bo svoje poslanstvo začelo opravljati dan kasneje.

Dosedanjega predsednika LAS Doline Soče bo v novem petletnem mandatnem obdobju zamenjal tolminski župan Alen Červ, katerega bo po potrebi nadomeščal podpredsednik Aljoša Križnič iz Turistične zveza Gornjega Posočja.

Sicer pa bo v upravnem odboru zasedalo 12 članov:

 • štirje predstavniki javnega sektorja: Alen Červ (Občina Tolmin) – predsednik LAS, Urška Lazar Živec (Občina Kobarid), Matjaž Žbogar (Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin), Nika Testen (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal);
 • štirje predstavniki gospodarskega sektorja: Gašper Jesenšek (BDI – organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.), Sergej Čujec (Karpis), Anka Lipušček Miklavič (Mlekarna Planika), Bruno Komac (Zadruga Soča-Trenta);
 • štirje predstavniki zasebnega sektorja: Alenka Zgaga (Kulturno tehnično turističnega društva Baška dediščina), Vanessa Marcola (Razvojno društvo Breginjski kot), Izidora Grosar (Športno kulturno turistično društva Levpa), Marija Bončina (Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske).

Prisotni člani so izvolili tudi tri člane nadzornega odbora, ki prav tako enakovredno zastopajo vse tri zgoraj omenjene sektorje. To vlogo so sprejeli mag. Cecilija Avsenik (Občina Bovec), mag. Martin Šolar (Kobariški muzej) in mag. Valter Reščič.

Ob tej priložnosti se je direktor Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, Simon Škvor zahvalil dosedanjemu predsedniku in podpredsedniku ter ekipi LAS (Greti Černilogar, Sandri Kemperle, Meti Pajer in Petru Domevščku) za vso podporo in pripravljenost na sodelovanje. Zahvalo za aktivno vključevanje in prizadevanje za uspešno črpanje nepovratnih sredstev iz programa LEADER/CLLD v preteklem programskem obdobju (2014–2020) pa je namenil tudi vsem članom LAS.


Ob tem naj ponovno spomnimo, da je članstvo v LAS Dolina Soče odprto do izteka programskega obdobja (do 2027) in to za vse, ki živijo na območju LAS (občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) in izrazijo zanimanje za vključitev.

Foto: Meta Pajer

Skip to content