Javna obravnava strategije lokalnega razvoja LAS

Zahvaljujemo se vsem, ki ste dali svoj prispevek k nastajanju Strategije lokalnega razvoja LAS LAS Dolina Soče do leta 2027. Na delavnicah, sestankih, z intervjuji in po elektronskih poteh smo prejeli številne predloge in pobude, ki so postale del predlaganih ciljev in ukrepov LAS za prihodnje programsko obdobje.

Osnutek Strategije lokalnega razvoja je od danes, 7. julija 2023, v javni obravnavi. Dokument najdete v prilogi na dnu novice.

Vse zainteresirane vabimo, da Strategijo pregledate in podate morebitne pripombe in predloge najkasneje do srede, 12. julija 2023, do 12.ure.

Podaja predlogov in pripomb:

  • pisno preko e-pošte las@prc.si
  • telefonsko 05 38 41 507
  • preko spletnega obrazca TUKAJ, najkasneje do srede, 12. julija 2023, do 12.ure.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu las@prc.si ter telefonski številki 05 38 41 507 (Greta Černilogar, Posoški razvojni center).

Dokumenti:
Osnutek strategije lokalnega razvoja LAS | priponka |

Pomagajte izboljšati kakovost življenja na podeželju

Prebivalce iz območja LAS Dolina Soče (območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin), ki se čutite poklicani, da skupaj z nami in z lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče sooblikujete razvoj okolja, v katerem živimo ter tako pomagate izboljšati kakovost življenja na podeželju vse do leta 2027, vabimo k sodelovanju.

Kako lahko priskočite na pomoč? Tako, da izpolnite spodnji vprašalnik TUKAJ.

Za vaš čas in sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo!

Izvolili novo vodstvo

Včeraj je v Kobaridu potekala volilna seja Skupščine LAS Dolina Soče, ki velja za najvišji organ upravljanja LAS Dolina Soče in jo sestavljajo vsi člani lokalne akcijske skupine (LAS). Aktualnemu upravnemu odboru na čelu s predsednikom Valterjem Mlekužem, županom Občine Bovec, in podpredsednikom mag. Valterjem Reščičem, predstavniku zasebnega sektorja, se namreč 26. maja izteče mandat. Zato je 35 na seji prisotnih članov izvolilo novo vodstvo, ki bo svoje poslanstvo začelo opravljati dan kasneje.

Dosedanjega predsednika LAS Doline Soče bo v novem petletnem mandatnem obdobju zamenjal tolminski župan Alen Červ, katerega bo po potrebi nadomeščal podpredsednik Aljoša Križnič iz Turistične zveza Gornjega Posočja.

Sicer pa bo v upravnem odboru zasedalo 12 članov:

  • štirje predstavniki javnega sektorja: Alen Červ (Občina Tolmin) – predsednik LAS, Urška Lazar Živec (Občina Kobarid), Matjaž Žbogar (Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin), Nika Testen (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal);
  • štirje predstavniki gospodarskega sektorja: Gašper Jesenšek (BDI – organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.), Sergej Čujec (Karpis), Anka Lipušček Miklavič (Mlekarna Planika), Bruno Komac (Zadruga Soča-Trenta);
  • štirje predstavniki zasebnega sektorja: Alenka Zgaga (Kulturno tehnično turističnega društva Baška dediščina), Vanessa Marcola (Razvojno društvo Breginjski kot), Izidora Grosar (Športno kulturno turistično društva Levpa), Marija Bončina (Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske).

Prisotni člani so izvolili tudi tri člane nadzornega odbora, ki prav tako enakovredno zastopajo vse tri zgoraj omenjene sektorje. To vlogo so sprejeli mag. Cecilija Avsenik (Občina Bovec), mag. Martin Šolar (Kobariški muzej) in mag. Valter Reščič.

Ob tej priložnosti se je direktor Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, Simon Škvor zahvalil dosedanjemu predsedniku in podpredsedniku ter ekipi LAS (Greti Černilogar, Sandri Kemperle, Meti Pajer in Petru Domevščku) za vso podporo in pripravljenost na sodelovanje. Zahvalo za aktivno vključevanje in prizadevanje za uspešno črpanje nepovratnih sredstev iz programa LEADER/CLLD v preteklem programskem obdobju (2014–2020) pa je namenil tudi vsem članom LAS.


Ob tem naj ponovno spomnimo, da je članstvo v LAS Dolina Soče odprto do izteka programskega obdobja (do 2027) in to za vse, ki živijo na območju LAS (občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) in izrazijo zanimanje za vključitev.

Foto: Meta Pajer

Kako razvijati podeželje do leta 2027?

Ste vedeli, da tudi na lokalni akcijski skupini LAS Dolina Soče pripravljamo krovni dokument, brez katerega ne bi mogli črpati nepovratna EU sredstva, ki so na voljo za razvoj podeželja vse do leta 2027?

Govorimo o pripravi strategije lokalnega razvoja za našo LAS v novem programskem obdobju. Pri tem bomo tudi tokrat delovali po principu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bo ta krovni razvojni dokument nastal na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja. Te pa bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej.

V ta namen smo v preteklih mesecih že organizirali več delavnic, tokrat pa vas vabimo na zadnji dve, ki bosta potekali:

???? v Kanalu, 11. maja 2023, ob 17. uri

???? v Bovcu, 12. maja 2023, ob 10. uri

Se vidimo!

Zdaj je pravi trenutek!

Če želite skupaj z nami učinkovito pristopiti k razvoju našega podeželja, potem je zdaj PRAVI TRENUTEK!

Spet je napočil čas, da se pripravimo na nove priložnosti in izkoristimo možnosti, ki nam jih v novem programskem obdobju
ponuja EU za razvoj podeželja. A brez krovnega dokumenta, ki bo opredelil potrebne območja in začrtal prednostne naloge, ne bomo mogli uresničiti zastavljenih ciljev.

Zato je ekipa, ki na Posoškem razvojnem centru skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, že zavihala rokave in se lotila priprave Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027.

Pri tem bomo tudi tokrat delovali po principu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bo strategija nastala na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja. Te pa bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej. Zakaj bi torej sploh sodelovali? V nadaljevanju vam ponujamo odgovore, možnosti, priložnosti …

Zakaj je dobro, da sodelujem?
Ker bom s sodelovanjem na delavnici lahko izrazil svoje potrebe, zjasnil potencialno idejo in na ta način izboljšal kakovost življenja sebi ter drugim prebivalcem.

Na kakšen način lahko uresničim kakšno svojo konkretno idejo?
Tako, da mi LAS Dolina Soče ponudi pomoč:
– pri oblikovanju projektne ideje,
– iskanju projektni partnerjev,
– pri iskanju finančnih virov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj,
– pri prijavi na javni poziv LAS.

Kako lahko sodelujem?
Ta hip imam na voljo dve možnosti, in sicer:

  • MOŽNOST 1: Predstavim lastno projektno idejo

(Pomembno! Če že imate projektno idejo, ki jo želite s pomočjo sofinanciranih nepovratnih EU sredstev uresničiti v obdobju od 2024 do 2027, vas vabimo, da jo delite z nami. Pri tem uporabite e-obrazec PROJEKTNA IDEJA.)

  • MOŽNOST 2: Se udeležim tematskih delavnic

(Pomembno! Tematske delavnice so primerne za vse, ki še nimate izdelane projektne ideje, kljub temu pa se čutite poklicani, da pomagate pri razvoju okolja, v katerem živite, in na ta način izboljšujete kakovost življenja na podeželju. Na delavnicah se bomo osredotočili na vaše potrebe in potrebe okolja ter jih skušali umestiti v zastavljene prednostne naloge ter projektne aktivnosti, ki nam bodo služile kot izhodišče za pripravo strategije lokalnega razvoja in javnih pozivov LAS Dolina Soče, katere bomo objavili v letu 2024.)