admin

Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Destinacije Dolina Soče

Objavljeno: 14. 04. 2021

Javni zavod za turizem Dolina Soče v sklopu projekta RIBAsador ob podpori Posoškega razvojnega centra, partnerja v projektu, objavlja Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Destinacije Dolina Soče.

Predmet razpisa
S kolektivno blagovno znamko Iz Doline Soče želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način ter njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke (KBZ) Iz Doline Soče, ki pokriva območje štirih občin Destinacije Dolina Soče.

Prijavitelji
Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe s sedežem na območju Destinacije Dolina Soče, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, ki izpolnjujejo splošne pogoje.

Splošni pogoji
Pri prijavi pridelkov, izdelkov in storitev je treba upoštevati naslednje splošne pogoje:
• so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih;
• so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen in trajnosten način;
• celotna proizvodnja (nabava živil in gradiv) in prodaja sta sledljivi;
• zagotavljajo ustrezno visoko kakovost;
• izvor-poreklo idej, gradiv, živil, vzorcev, postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % za izdelke ter jedi in pijače (recepture in tehnologija priprave jedi in pijač) iz območja, ki ga pokriva KBZ Dolina Soče oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če gradiv oz. živil za določene izdelke/storitve (jedi in pijače) ni mogoče zagotoviti v Sloveniji, nosijo pa močno zgodbo opredeljenega območja*;
• rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino ter umetniški vtis območja;
• so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo (embalaža, etiketa), zgodbo, sloganom v slovenskem in angleškem jeziku, (navodili za uporabo) in ceno – primerni za na prodajno polico.

* Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče sestavljajo 4 občine Destinacije Dolina Soče, in sicer: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči oz. Slovenija, če Turizem Dolina Soče povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ Iz Doline Soče oceni, da je produkt primeren.

Uporabnost KBZ
KBZ Iz Doline Soče se uporablja za označevanje kakovosti in izvora-porekla:
• rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,
• pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.),
• jedi in pijač postreženih na gostinski način,

na območju* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče.

——————————————-

Termini ocenjevanj v letu 2021

  • SKLOP A – Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja

Rok prijave: ponedeljek, 10. maj 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Izdelke prinesete v ocenjevanje 29. junija 2021 med 9. in 11. v prostore TIC Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Kobarid.

Ocenjevanje bo potekalo 29. junija 2021 med 12. in 15. uro v prostorih TIC Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Kobarid.

  • SKLOP B – Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov

Rok prijave: ponedeljek, 10. september 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Izdelke prinesete v ocenjevanje 11. oktobra 2021 med 9. in 11. uro v prostore Hotela Dvorec, restavracija Malega dvorca, Mestni trg 6a, 5220 Tolmin.

Ocenjevanje: 11. oktober 2021 med 12. in 15. v prostorih Hotela Dvorec, restavracija Malega dvorca, Mestni trg 6a, 5220 Tolmin

  • SKLOP C – Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način

Rok za prijave: 10. oktober 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Koordinatorka ocenjevanja vam bo javila uro. kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.

Ocenjevanje: 18. november 2021

——————————————-

Dodatne informacije
Javni zavod za turizem Dolina Soče (Tjaša Bizjak), telefon: 041-753-011, e-pošta: tjasa.bizjak@dolina-soce.si

Obrazci za prijavoTUKAJ

Razpis poteka v okviru projekta RIBAsador, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v RS 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče.

Skip to content