admin

Od včeraj dalje tudi uradna potrditev LAS Dolina Soče in nove strategije

Objavljeno: 25. 01. 2024

Posoški razvojni center (PRC) vodilni partner LAS je včeraj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel odločbo, ki potrjuje lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče ter zanjo pripravljeno strategijo lokalnega razvoja (SLR). S tem je LAS Dolina Soče, ki zajema območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, pridobila 2.010.000 evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projektov, ki se bodo izvajali do leta 2027.

V drugi polovici leta 2024 bo predvidoma objavljen 1. javni poziv iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bosta zagotavljala sofinanciranje projektov z dodano vrednostjo na tem območju.

Potencialni prijavitelji bodo lahko na poziv kandidirali s svojimi projekti, ki bodo zasledovali cilje spodaj navedenih tematskih področij – ti so podrobneje opredeljeni v novi strategiji za LAS Dolina Soče, ki je dostopna TUKAJ.

  • Oživljanje podeželja
  • Podjetništvo na podeželju
  • Pametno podeželje
  • Dejavniki trajnostne rabe naravnih virov ter sonaravno in ekološko kmetijstvo, na osnovah katerih so oblikovani posamezni ukrepi.
Skip to content