Izmenjava izkušenj pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD

Na pobudo koordinatorke za CLLD Slovenija Aline Cunk Perklič, sicer zaposlene v kabinetu kmetijskega ministra, je tako kot drugod po Sloveniji tudi v Zgornjem Posočju potekal delovni sestanek, ki je bil sklican predvsem na račun pridobivanja povratnih informacij iz terena, in sicer na podlagi izkušenj pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD. Srečanje je potekalo pod okriljem lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, in sicer deloma v živo, deloma pa na daljavo (prek zoom povezave).

Skupno se je sestanka, ki je 13. maja potekal v prostorih Posoškega razvojnega centra, udeležilo 16 predstavnikov nevladnega, ekonomskega in javnega sektorja, in sicer:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: dr. Bety Breznik iz direktorata za hrano in ribištvo, in Andreja Trček, pisarna LEADER/CLLD,
 • Občina Bovec: župan Valter Mlekuž, sicer tudi predsednik LAS Dolina Soče, in mag. Cecilija Avsenik, višja svetovalka za gospodarstvo in razvoj,
 • Občina Kobarid: Tomaž Skočir, svetovalec župana za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
 • Občina Tolmin: župan Uroš Brežan in Janja Bičič, vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance,
 • Občina Kanal ob Soči: Nika Testen, koordinatorka projektov LAS,
 • Posoški razvojni center: Simon Škvor, direktor, Greta Černilogar, vodja LAS Dolina Soče, in Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za odnose z javnostmi,
 • Javni zavod za turizem Doline Soče: Vilijam Kvalić, direktor,
 • Javni zavod Triglavski narodni park: Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj,
 • Turistična zveza Gornjega Posočja: Aljoša Križnič, predsednik,
 • KTT Društvo Baška dediščina: Alenka Zgaga, predsednica,
 • Ribogojnica Libo: Suzana Jan, predstavnica gospodarskega sektorja za LAS Dolina Soče.

Slednji smo izpostavili prednosti in pomanjkljivosti tako imenovanega pristopa od spodaj navzgor, naša opažanja pa bo medresorska delovna skupina CLLD 2021–2027, ki jo sestavljajo predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov (EKSRP, ESPR, ESRR in po novem tudi ESS), v nadaljevanju s pridom uporabila pri pripravi na aktualno finančno obdobje ter s tem povezanimi  programskimi dokumenti.

Ob koncu sta Cunk Perkličeva in Breznikova iz kmetijskega ministrstva zbranim postregli še z nekaj ključnimi informacijami za novo programsko obdobje. Konec delovnega obiska pa si je gostja v družbi Grete Čenilogar in Davorina Korena v Drežnici ogledala še mesno predelovalni obrat Sočna, ki sodi med številne rezultate projekta REVITUM in velja za primer dobre prakse.

Skip to content