Splošno
Šentviška planota – pametna vas

Šentviška planota – pametna vas

Na Šentviški Gori je prvi petek v avgustu na pobudo Posoškega razvojnega centra (PRC) potekal sestanek s slovenskim koordinatorjem projekta »Smart Rural 21« Goranom Šostarjem. Ta je članom tolminskega občinskega sveta Karlu Laharnarju, Gregorju...

Naj tudi vaša beseda šteje!

Naj tudi vaša beseda šteje!

Univerza v Ljubljani, oddelek za geografijo, pripravlja monografijo o programu LEADER/CLLD. Kot vemo, gre za razvoj podeželja s tako imenovanim pristopom "od spodaj navzgor", ki že vrsto let kaže dobre rezultate. Ker pa bi jih radi s skupnimi močmi v naslednjem...

Vodilni partner LAS Dolina Soče ponovno odpira svoja vrata

Kakšno vrednost so podeželju dodali LEADER projekti?

Kaj vse so podeželju v zadnjem programskem obdobju (do 31. decembra lani) prinesli LEADER projekti? Koliko vlog je bilo odobrenih in koliko tudi že izplačanih? Kolikšna je skupna višina izplačanega projektnega denarja? Katera regija je bila najuspešnejša pri črpanju...

Vodilni partner LAS Dolina Soče ponovno odpira svoja vrata

Novo vodstvo LAS Dolina Soče

Po tem, ko se je članom organov LAS Dolina Soče iztekel štiriletni mandat, je tukajšnja lokalna akcijska skupina (LAS) 21. maja na volilni seji izvedla volitve za novega predsednika, podpredsednika, člane Upravnega in Nadzornega odbora. Kdo so torej novo izvoljeni...