Ime operacije: Spajanje okusov dolina Soče Akronim: RIB’CA Prijavitelj: Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid Projektni partnerji: Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o. Začetek in zaključek operacije: 28. 8. 2019–20. 12. 2021 Vrednost operacije:...