Spajanje okusov dolina Soče (RIB’CA)

admin
Objavljeno: 19. 06. 2019
Ime operacije: Spajanje okusov dolina Soče
Akronim: RIB’CA
Prijavitelj: Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid
Projektni partnerji: Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Začetek in zaključek operacije: 28. 8. 2019–20. 12. 2021
Vrednost operacije: 121.858,22 €
Upravičeni stroški operacije: 113.158,08 €
Zaprošen % sofinanciranja 50 %
Odobrena vrednost sredstev 56.579,04 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-18/2018/9 dne 26. 8. 2019.

 

VSEBINA

V Mlekarni Planika Kobarid d.o.o. so skupaj z ribogojnico Faronika d.o.o. razvili nov, inovativen proizvod. Gre za ribji namaz, v katerem so glavne sestavine tolminska skuta, maslo in dimljena postrv iz Soče. S tem proizvodom nadaljujejo povezovanje različnih lokalnih akterjev v dolini Soče, dvigujejo raven naših storitev, kar pa je najpomembnejše, ponujajo tržišču inovativen izdelek z visoko dodano vrednostjo. Mlekarna Planika je prisotna v vseh večjih trgovskih verigah, v šolah, javnih zavodih, gostinstvu, zato bo nabor kupcev, ki bodo posegali po navedenem izdelku velik. Izdelek bo namenjen otrokom v vrtcih, šoloobveznim otrokom v šolah, kupcem v trgovskih centrih in vsem ostalim, ki si bodo želeli kupiti tovrstni izdelek. Ocenjujejo, da je uporaba takšnih proizvodov na vseh nivojih premajhna. Z dodatno ponudbo tudi gostincem bodo le ti imeli možnost obogatiti svoje jedilne liste s kakovostnim in lokalnim proizvodom, ki bo dvignil raven ponudbe izdelkov narejenih iz lokalnih sestavin.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza
 • Nakup delovne mize
 • Nakup kuterja (rezalnik/sekalnik)
 • Nakup dozatorja za doziranje in porcioniranje namaza
 • Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov
 • Nakup embalaže
 • Oglaševanje, informiranje in promocija izdelka
 • Organizacija in izvedba 3 delavnic
 • Organizacija in izvedba promocijskih dogodkov

CILJI

 • Povečati ozaveščenost prebivalstva na območju LAS Dolina Soče in obiskovalcev glede kakovostnih lokalnih surovin ter njihovih produktov.
 • Povečati rabo lokalnih produktov iz področja mlekarstva, sirarstva in akvakulture.
 • Krepiti lokalno identiteto z organizacijo dogodkov in delavnic.
 • Pospešiti prodajo novega izdelka s pomočjo promocijskih aktivnosti.
 • Vključitev nove lokalne surovine (dimljena postrv) v proizvodnjo za namen izdelave novega izdelka.
 • Realizirati uvedbo novega inovativnega izdelka (ribji namaz) na tržišče.
 • Ureditev prostorov v proizvodnji, kjer se bo izdeloval izdelek.
 • Javno promovirati organizirane delavnice in dogodke.
 • Izdelava promocijskega materiala z namenom pospeševanja prodaje novega izdelka.

REZULTATI

 • Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza.
 • Nakup potrebne opreme za izdelavo novega izdelka (3 kos opreme).
 • Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov.
 • Nakup embalaže (1.000 posodic in 1.000 pokrovov).
 • Organizacija in izvedba treh delavnic na temo uporabe ribjih namazov na katere bodo vabljeni kupci in uporabniki v javnih zavodih.
 • Uvedba novega izdelka na tržišče.
 • Organizacija in izvedba dveh promocijskih dogodkov z namenom pospešitve prodaje za nov inovativen produkt (ribji namaz).

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |
Skip to content