admin

Bovške arheološke zgodbe

Objavljeno: 21. 12. 2018

Med dejavnostmi, ki so bile izvedene v okviru projekta Razvoj novih produktov muzeja Stergulčeva hiša, je bila tudi priprava promocijskega materiala. V tem sklopu je Tolminski muzej izdal zloženko z naslovom Bovške arheološke zgodbe, ki obiskovalcem predstavi arheologijo na tem območju. V njej so predstavljeni prazgodovinski drobci, v nadaljevanju pa tudi čas med 9. in 4. stoletjem pred Kristusom, ki mu sledijo odsevi Keltov in čas rimskega trgovanja.

Med drugim izvemo, da so rimski trgovci že na začetku 1. stoletja pred Kristusom iz kolonije Akvileje (današnji Oglej) »redno uporabljali pot preko Bovške kot najhitrejšo povezavo z Noriškim kraljestvom na Koroškem. O rabi poti priča npr. najdba rimskega srebrnika s Kluž, kovanega leta 91 pr. Kr. Zgornje Posočje je bilo rimski državi priključeno v drugi polovici 1. stol. pr. Kr. Na Bovškem polju sta se izoblikovali dve poselitveni jedri.«

Avtorja zloženke dr. Jana Horvat, znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo, in mag. Miha Mlinar, arheolog Tolminskega muzeja, pišeta tudi o zgodnjesrednjeveški poselitvi Bovškega v sredini ali drugi polovici 8. stoletja, na kar »nakazuje osamljen okostni grob z ogrlico iz steklenih jagod, odkrit ob cerkvi Device Marije v Polju.« V zloženki je prikazanih tudi nekaj najzanimivejših arheoloških najdb: bronasto bodalo z Murne glave iz 14. stoletja pred Kristusom, polnoročajni bronast meč iz 11. stoletja pred Kristusom, rimska bronasta kipca Herkula in Minerve s svetišča na Ravelniku itd.

Tatjana Šalej Faletič

Skip to content