Sklad ESPR

  • Navodila OU za obveščanje ESPR (z dne 3. 6. 2020) | priponka |
  • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (z dne 2. 2. 2018) | priponka |
  • Časovnica za stroške dela v projektu | priponka |
  • Časovnica o opravljenem prostovoljnem delu | priponka |
  • Predstavitev navodil upravičencem za pravilno izvajanje projektov ESPR | priponka |
  • Lista prisotnosti | priponka |

Skip to content