admin

Zaprt je 2. javni poziv LAS Dolina Soče

Objavljeno: 17. 04. 2018

V ponedeljek, 16. aprila, se je iztekel rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2018.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša 1.461.627,93 evrov, od tega:
1.     Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): 416.133,83 €
2.     Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 1.045.494,10 €

Do danes, 17. aprila 2018, je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče že prejela več vlog, končno število pa bo znano v četrtek, ko bo pet-članska komisija pregledala administrativno ustreznost vlog in po potrebi prijavitelje pozvala k dopolnitvi prijav. Končni rezultati bodo znani predvidoma v drugi polovici maja letos, ko bo predlagane operacije potrdil še Upravni odbor LAS Dolina Soče.

 

 

 

 

Skip to content