Zanimanje za nov skupni projekt izkazalo 11 članov LAS

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 02. 02. 2021

Kdor spremlja našo spletno stran, bo vedel, da je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, svoje člane in drugo zainteresirano javnost iz občin Bovec, Kanal od Soči, Kobarid ter Tolmin, v začetku januarja obvestila, da so s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na voljo dodatna nepovratna sredstva. Čas za oddajo projektnih predlogov in pobud potencialnih partnerjev se je iztekel 22. januarja.

Po besedah Grete Černilogar, vodje LAS Dolina Soče, »je kar enajst članov LAS zaznalo priložnost sodelovanja v še enem skupnem projektu LAS. Predvsem nas veseli to, da potencialni kandidati prihajajo iz prav vseh urbanih naselij, ki so upravičena do nepovratnega denarja iz ESRR.« To pomeni, da se utegnejo nove projektne aktivnosti izvajati tako v Bovcu, kot v Breginju, Desklah, Kanalu, Kobaridu, Mostu na Soči, Podbrdu in Tolminu.

Na osnovi danih pobud oziroma projektnih predlogov bo LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, pripravila spremembo strategije lokalnega razvoja (SLR). Dodatna razpoložljiva sredstva bodo, kot je bilo predlagano v pozivu, umeščena na tako imenovan Ukrep 3: Razvoj in trženje novih dejavnosti, znanj, produktov v kmetijstvu in akvakulturi.

Po oddaji omenjene spremembe na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo sledila priprava skupnega projekta LAS. »V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo z vsemi zainteresiranimi sklicali sestanek v živo. V nasprotnem primeru pa se bomo usklajevali oziroma dogovarjali posamično po posameznih urbanih naseljih,« je še pojasnila vodja LAS.

Na vprašanje, kdaj naj bi se začel projekt izvajati, Sandra Kemperle, odgovorna za izvajanje ESRR projektov na LAS Dolina Soče, odgovarja, da gre za nekoliko daljši postopek, saj bo vanj vpletenih različni akterji. Po njenih besedah se bo projekt pripravljal predvidoma med aprilom in avgustom letos. »Šele, ko bo izbran in potrjen s strani pristojnih organov LAS, ga bomo lahko poslali v dokončno potrditev na MGRT, tako da bi ga lahko začeli izvajati v januarju prihodnje leto.« Ob tem še pove, da se bo projekt zaključil nekje v prvi polovici leta 2023.

Foto: StockSnap (Pixabay)