Za prehodno obdobje na voljo dodatna nepovratna sredstva

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 23. 11. 2021

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča zainteresirane posameznike, društva, nevladne organizacije, podjetja in drugo zainteresirano javnost iz občin Bovec, Kanal od Soči, Kobarid ter Tolmin, da so s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na voljo dodatna nepovratna sredstva. Ta so namenjena podukrepu 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Vrednost nepovratni sredstev

Okvirna kvota dodatnih razpoložljivih sredstev iz EKSRP znaša 56.000,00 evrov.

Predlagamo skupni projekt LAS

Ker gre za manjšo kvoto, ki je ni smiselno drobiti, bo LAS Dolina Soče namesto razpisanega javnega poziva raje pripravil skupni projekt LAS. Zato vas vabimo, da podate morebitne predloge, predlagate projektne aktivnosti ali izrazite zanimanje za partnerstvo in na ta način projekt sooblikujete skupaj z nami.

Predvidene aktivnosti

LAS Dolina Soče svetuje, da se omenjena sredstva v okviru strategije lokalnega razvoja umestijo na

Ukrep 2: UPRAVLJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

V okviru ukrepa so predvidene aktivnosti, ki se navezujejo na:

  • ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju LAS;
  • spodbujanje zavedanja o pomenu le -te, promoviranje in ustrezno trženje;
  • vključitev dediščine v lokalno ponudbo.

ali

Ukrep 3: RAZVOJ IN TRŽENJE NOVIH DEJAVNOSTI, ZNANJ, PRODUKTOV V KMETIJSTVU IN AKVAKULTURI

V okviru ukrepa so predvidene aktivnosti, ki se navezujejo na:

  • omogočit boljše trženje in promocija tipičnih pridelkov in izdelkov ter spodbujanje njihove porabe v lokalnem okolju;
  • nove inovativne pristope k uvajanj novih produktov in dodajanja vrednosti na obstoječe produkte;
  • razvoj poljedelstva in hortikulture na območju;
  • izboljšati lokalno samooskrbo.

Rok za oddajo predlogov in pobud

Predloge in pobude, kot tudi pripravljenost za aktivno vključitev v skupni projekt nam posredujete najkasneje do

30. 11. 2021, in sicer na e-pošto: las@prc.si.

Posoški razvojni center, vodilni partner LAS Dolina Soče, mora namreč najkasneje do 31. decembra 2021 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddati spremembo strategije lokalnega razvoja, v katero je treba dodatna sredstva ustrezno umestiti.

Dodatne informacije

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki: 05/38-41-507 (Greta Černilogar).