admin

UTRIP BCa – Kulturno športni utrip BCa

Objavljeno: 06. 03. 2019
Rezultati

Kulturno športni utrip Bca (Utrip BCa)
Začetek in zaključek projekta: 21. 1. 2019–31. 12. 2021
Vrednost projekta: 315.053,50 EUR
Sofinancirana vrednost: 184.416,68 EUR

1. Urejena zunanjost Stergulčeve hiše – dvorišče GOUF priponka 1priponka 2 |
2. Nabavljena opreme

3. Izgrajen športno rekreacijski kompleks – bazen priponka |
4. Izvedena izobraževanja

Ime projekta: Kulturno športni utrip BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Soča rafting d.o.o., Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek projekta: 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost projekta: 320.877,08 €
Upravičeni stroški : 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost : 184.276,50 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:

 • ureditev dvorišča Stergulčeve hiše (obnova starega improviziranega odra, ureditev prostora za razna druženja in prireditve, izgradnja manjšega skladišča za opremo – vzpostavitev zastavljene končne podobe objekta ter umestitvijo novih programov bo nedvomno imelo velik doprinos k razvoju lokalne kulturne dejavnosti ter k bogatenju ponudbe kraja in s tem posredno gospodarskemu razvoju);
 • nabava opreme (zvočni sistem, scenska tehnika in oprema, stoli);
 • izvedba novoletne okrasitve (novoletna okrasitev je prispevek k prijetnejšem življenjskem okolju prebivalcev in pomemben element v prepoznavnosti in turistični ponudbi kraja, kar Bovcu seveda prinaša tudi pozitiven ekonomske učinke);
 • izvedba delavnic;
 • izgradnja zunanjega bazenskega kompleksa s pripadajočo infrastrukturo (kompleks bo lociran v središču urbanega naselja in bo namenjen javni rabi, kar bo pozitivno prispevalo k obogatitvi športno-rekreacijske ponudbe središča ter razvoju novih dejavnosti in aktivnosti);
 • izvedba izobraževalnih športno-rekreacijskih delavnic.

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše

2) Nakup opreme

 • Zvočni sistem

 • Stoli

 • Scenska tehnika in oprema

 • Novoletna okrasitev

3) Športno-rekreacijski kompleks

 • Gradbeno-obrtniška in inštalacijska
  dela – bazen

4) Izobraževanje

 • Kulinarične delavnice
 • Delavnice ročnih spretnosti

FAZA II.

5)    Športno-rekreacijski kompleks

Instalacijska montaža bazena

6) Izobraževanje

 • Rekreacijske delavnice/tečaji

CILJI

 • Vzpostaviti novo
  javno-zasebno partnerstvo.
 • Nabaviti potrebno opremo in poskrbeti
  za novoletno ureditev urbanega naselja.
 • Urediti športno površino,
  oživiti prostor za skupno druženje in rekreacijo prebivalcev.
 • Izvesti izobraževalne
  delavnice in povečati usposobljenost.
 • Povečati usposobljenost
  mladih skozi nove rekreacijske dejavnosti in aktivnosti.
 • Dvigniti kakovost bivanja
  prebivalcev urbanega naselja in okolice.
 • Spodbuditi kulturno,
  socialno in družabno življenje ter povezati in angažirati prebivalce za skupne
  aktivnosti.
 • Obogatiti turistično ponudbo
  območja, povečati atraktivnost turistične destinacije in števila obiskovalcev.
 • Ohraniti obstoječa delovna
  mesta in posredno ustvarjati nova delovna mesta.
 • Posredno povečati rast
  ostalih storitvenih dejavnosti v urbanem naselju.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Vzpostavljeno javno-zasebno
  partnerstvo.
 • Izvedena investicija v
  kulturno-umetniški prostor in športno-rekreacijsko infrastrukturo.
 • Izvedene kulturne prireditve,
  podjetniške delavnice in izobraževanja ter športno-rekreacijske delavnice.
 • V aktivnosti vključeni pripadniki ranljivih
  ciljnih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE

Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki
bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih
dejavnosti.

Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna
dediščina in izročilo Bovca.

Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi
znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo
posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja  in celotnega poslovnega okolja na območju.


Skip to content