Tatjana Šalej Faletič

Upravni odbor razpisuje volitve v organe LAS Dolina Soče

Objavljeno: 03. 04. 2023

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča svoje člane, da se 27. maja 2023 izteče štiriletni mandat članom, ki so bili izvoljeni v organe LAS Dolina Soče. Zato bomo v ponedeljek, 10. maja 2023, ob 17. uri na seji skupščine volili nove predstavnike.

Pri sestavi novega upravnega odbora moramo upoštevati tudi določene točke Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Dolina Soče, med drugim:

  • trajanje mandata (po novem 5 let),
  • možnost, da je lahko isti član ponovno izvoljen ali imenovan na obstoječe mesto,
  • uravnoteženo teritorialno zastopanost in spolno uravnoteženost članov (če je to le mogoče).

Član LAS lahko na volitvah kandidira sam, lahko pa predlaga drugega člana LAS za kandidata, in sicer tako, da izpolni obrazec »Predlogi za člane in članice organov LAS Dolina Soče« (Priloga 1).

Člane zato vabimo, da najkasneje do ponedeljka, 24. aprila 2023, predlagate svoje kandidate in nam njihove podatke posredujete na naslov Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura« ali elektronski naslov: las@prc.si.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Priloge:

  • Navodila izvedbe volitev v organe LAS, sprejete na 17. korespondenčni seji upravnega odbora LAS (27. 3. 2023) | Priloga |
  • Seznam članov LAS Dolina SočePriloga |
  • Priloga 1 (Predlogi za člane in članice organov LAS Dolina Soče) | Priloga 1 |
  • Priloga 2 (Soglasje kandidata o strinjanju s kandidaturo) | Priloga 2 |