admin

Upravni odbor izbral predlagane projekte

Objavljeno: 20. 06. 2019

Včeraj je v prostorih Posoškega razvojnega centra potekal prvi sestanek Upravnega odbora lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče v novi sestavi. Slednjega je vodil novoizvoljeni predsednik LAS Valter Mlekuž, ki je uvodoma zbrane člane pozval, da naj se v primeru kakršnihkoli zapletov pri izvajanju projektov nikar ne bojijo obrniti nanj in na strokovne sodelavke LAS Dolina Soče, saj se bodo tako zapleti hitreje rešili.

Od skupaj 17 članov jih je bilo na seji prisotnih 12, ki so v nadaljevanju obravnavali končno poročilo Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče. Naj spomnimo, da je ta konec maja ocenjevala pet prijav, od katerih je eno, ki ni bila ustrezno dopolnjena, zavrgla, ostale štiri pa je ocenila z vidika specifičnih meril. Naloga članov Upravnega odbora LAS Dolina Soče je bila, da izberejo projekte, ki so primerni za nadaljnje sofinanciranje. Kot se je izkazalo, so vsi štirje projekti prejeli dovolj podpore za nadaljnjo obravnavo – sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)  morajo dokončno potrditi še na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Pa si poglejmo, kateri projekti so bili izbrani s strani upravnega odbora.

Za 100-odstotno sofinanciranje nepovratne finančne podpore  v vrednosti do slabih 40.000 evrov se poteguje projekt “Promocija ribištva na Kanalskem” (ProRibKA), katerega prijavitelj je Občina Kanal ob Soči. Na dokončno potrditev 85-odstotnega sofinanciranja v vrednosti dobrih 72.000 evrov nepovratne finančne podpore čaka projekt “Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi” (RIBAsador), ki ga je prijavil Javni zavod za turizem Dolina Soče. Projekta z naslovom “Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti” (Riba LIBO) ter “Spajanje okusov dolina Soče” (RIB’CA) pa bosta v primeru dokončne potrditve prejela 50-odstotno sofinanciranje. Projekt Riba LIBO je prijavila Ribogojnica LIBO d.o.o., projekt RIB’CA pa Mlekarna Planika d.o.o. Do končne odločitve po bo, tako kot smo že vajeni, treba še malo počakati in stisniti pesti.

Naj ob tem spomnimo, da se lahko za 100-odstotno financiranje potegujejo le tisti projekti, ki so v splošnem interesu in so dostopni vsem ter se izvajajo brezplačno (npr. razna izobraževanja, delavnice). Za 85-odstotno financiranje se lahko potegujejo projekti, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od danih pogojev (• so v javnem interesu, • imajo skupnega upravičenca, • imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni). Projekti, pri katerih pa je v ozadju zasebni interes, so lahko sofinancirani 50-odstotno.

V tem programskem obdobju je iz ESPR trenutno na voljo še dobre pol milijona evrov, kar pomeni, da bo LAS Dolina Soče predvidoma konec letošnjega leta ali najkasneje v začetku novega razpisala še en javni poziv. Upamo, da se bo nanj prijavil še kak zanimiv projekt, ki bo obogatil naše območje.

T. Š. F.

Skip to content