SMM – Spodbujanje muharjenja pri mladih

admin
Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Spodbujanje muharjenja pri mladih
Kratica:SMM
Prijavitelj:BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.
Projektni partnerji:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin
Trajanje projekta:1. 1. 2021–1. 2. 2023
Vrednost projekta:38.910,00 €
Upravičeni stroški:38.800,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:100 %
Odobrena vrednost sredstev:38.800,00 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-3/2020/5 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA
V okviru predhodnega projekta PROMUHAR se je zaznalo veliko pripravljenost in zanimanje med mladimi za muharjenje in ohranjanje okolja. Zaradi odličnega odziva otrok in učiteljev na že izvedene delavnice muharjenja, se je prijavitelj projekta odločil za ponovno izvedbo nadgradnje delavnic v lokalnih šolah in vrtcih, s čimer se bo skušalo otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in s tem posredno vplivati na ohranjanje lokalne tradicije ter krepiti lokalno identiteto, povezano z reko Sočo in soško postrvjo. Na žalost ima veliko mladih omejen dostop do informacij in omejene finančne zmožnosti, saj je muharjenje finančno težje dostopen šport. Zato se bo v okviru nadaljevanja operacije z naslovom Spodbujanje muharjenja pri mladih izvedlo za potencialne mlade ribice vodene ribolove, ki jih bo izvajal izkušen ribiški vodic. Na vodenih ribolovih bodo mladi dobili vso potrebno opremo, tako da bodo lahko muharjenje spoznali v celoti. Mlade se bo na ribolovu ozaveščalo o pomenu ohranjanja okolja in varstva avtohtonih ribjih vrst, saj bodo oni ključni akterji za nadaljnjo trajnostno zaščito vodotokov in rabo naravnih virov. Operacija naslavlja vključevanje ranljivih skupin (mladih) z izvedbo 40 delavnic muharjenja v lokalnih vrtcih in šolah z namenom otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in na ta način prispevati k ohranjanju kulturne dediščine, krepitvi lokalne identitete, povezane z reko Sočo in soško postrvjo, ter spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Poleg tega operacije uvaja 3 nove produkte, ki se v dolini Soče še niso izvajali. Projekt bo neposredno vplival na ohranitev enega delovnega mesta.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Izvajanje delavnic muharjenja za vrtce in šole
 • Izvajanje delavnice za izdelavo muh
 • Izvedba vodenega ribolova
 • Socio-ekonomska študija: priprava koncepta in metodologije
 • Socio-ekonomska študija: zbiranje podatkov

CILJI

 • Navdušiti mlade nad muharjenjem z namenom ohranjanja kulturne dediščine, krepitve lokalne identitete in spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
 • Omogočati mladim muharjenje na reki Soči s pritoki z namenom izboljšati pogoje za ranljive skupine in prenesti pomembna znanja na mlade.
 • Ozaveščati otroke in mlade o pomenu trajnostnega varstva okolja in ohranjanja narave.
 • Ovrednotiti socio-ekonomski vpliv ribiškega turizma na Posočje z namenom trajnostnega razvoja destinacije
 • Ohraniti eno delovno mesto.

REZULTATI

 • Ohranitev ene zaposlitve
 • Izdelana 1 socio-ekonomska študija
 • Izveden 1 dogodek ob predstavitvi rezultatov študije
 • Izvedenih 40 delavnic za lokalne vrtce in osnovne šole
 • 300 otrok in mladih udeleženih na delavnicah za vrtce in šole
 • Izvedenih 20 ribolovnih dogodkov z mentorjem
 • 20 otrok in mladih udeleženih na ribolovu z mentorjem
 • Izvedenih 12 delavnic o izdelavi muh
 • 30 oseb udeleženih na delavnicah o izdelavi muh

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |