PRC stalni član strokovne podskupine CLLD

admin
Objavljeno: 23. 04. 2015

Posoški razvojni center je aktivni član evropskem združenju gorskih območij  – EUROMONTANA. V sklopu tega nas je doletela obveza in čast, da se kot stalni člana udejstvujemo v okviru strokovne podskupine evropske komisije za ukrep CLLD/LEADER. Meseca aprila smo se tako v Bruslju udeležili prvega delovnega sestanka skupine, ki združuje strokovnjake, ministrstva, nacionalne mreže za podeželje in lokalne skupine iz celotne Evropske unije.

CILJI SESTANKA
seznanitev s situacijo glede izvajanja progama LEADER v obdobju 2007-2013
seznanitev s stanjem programam LEADER/CLLD v obdobju 2014-2020
predstavitev in vloga Skupine LEADER/CLLD
predstavitev orodij za delovanje mreže LEADER/CLLD
spodbujanje medsebojnega učenja in izmenjave informacij med prisotnimi deležniki

 

Poleg neposrednega vpliva na izvajanje evropske politike na področju razvoja podeželja bo članstvo tudi priložnost, da iz prve roke izvemo o najnovejših spremembah s področja izvajanja ukrepa CLLD/LEADER in te informacije tudi prenesemo v lokalno okolje.