admin

Povsem nova podoba in vsebina nekdanje vaške mlekarne

Objavljeno: 19. 07. 2019

Vse skupaj se je začelo z vprašanjem, kaj storiti z nekdanjo vaško mlekarnico v Kalu-Koritnici, ki je kazala izjemno slabo kondicijo in je bila godna le za rušenje. Na Občini Bovec so želeli, da bi objekt na nek način ohranili in ga namenili spodbujanju skupnostnega življenja vaščanov ter njihovi socialni vključenosti, a hkrati so se zavedali, da to za samo obnovo objekta ni dovolj in da rabijo bolj konkretne vsebine.

Ko so staknili glave, so ugotovili, da pri njih sicer res prevladujejo športne dejavnosti na vodi, da pa imajo kljub temu v zgornjem toku reke Soče dober obisk s strani ribičev in drugih obiskovalcev, ki prepoznajo naravne lepote reke ter okolice. Kako torej uravnotežiti ti dve atraktivni dejavnosti, je bilo novo vprašanje, s katerim so si začeli beliti glave.

Vsekakor se je v tem času začela vse bolj izkazovati tudi potreba po prostoru, kjer bi tako obiskovalci kot domačini s primerno vsebino postali ustrezno ozaveščeni o flori in favni, pa tudi o krhkosti ekosistema v alpskih rekah. Na Občini Bovec so menili, da bi bilo dobro, da se lokalno prebivalstvo aktivneje vključi v trajnosten način ohranjanja ekosistema na reki Soči – seveda s poudarkom na ohranitvi endemične soške postrvi. Čeprav je ribištvo na Soči močno prisotno, se kaže, da zaenkrat še ni primerno ukoreninjeno v zavest tukajšnjih prebivalcev. Domačini se bolj kot ribam posvečajo ovcam in kozam ter posledično sirarstvu, medtem ko ribiško dejavnost prepuščajo Zavodu za ribištvo Slovenije in Ribiški družini Tolmin ter seveda ribičem, zlasti turistom, ki jih v te kraje privabljajo bistre reke in potoki, pa tudi druga, še vedno precej neokrnjena narava.

Priložnost, da se v tej smeri nekaj spremeni, se je pokazala, ko je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče objavila javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Nanj je Občina Bovec skupaj s Krajevno skupnostjo Kal-Koritnica kandidirala s projektom Ribiška hiša. Nekdanja vaška mlekarnica je tako dobila povsem novo podobo. Pa ne le to. S projektom bodo objektu s pomočjo učenja in druženja dahnili tudi zanimivo vsebino, namenjeno razvoju ribištva.

Danes dopoldan je novinar Primorskega vala Matej Kavčič pred mikrofon povabil bovškega župana Valterja Mlekuža, predsednika Krajevne skupnosti Kal-Koritnica Ivana Hoznarja in kuharskega mojstra Tomaža Sovdata, ki bo v prihodnje skrbel za dobesedno dobre in okusne vsebine, saj bo v Ribiški hiši pripravljal kuharska izobraževanja na temo ribjih jedi. Kaj vse so si skupaj zamislili ter kako poteka projekt, boste lahko slišali v četrtek, 25. julija, po 17. uri v posebni predstavitveni oddaji Primorskega vala.

Vabljeni k poslušanju bodisi prek radijskih valov bodisi prek spleta!

Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Skip to content