admin

Popravki Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2018

Objavljeno: 30. 03. 2018

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2018

 

z dne 30. 3. 2018 objavlja POPRAVEK št. 3:

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Rok za oddajo vlog: do vključno 16. 4. 2018

Vloge je treba v roku poslati priporočeno po pošti (Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin) ali oddati osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro v tajništvo vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

 

z dne 7. 3. 2018 objavlja POPRAVEK št. 2:

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Rok za oddajo vlog: do vključno 3. 4. 2018

Vloge je treba v roku poslati priporočeno po pošti (Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin) ali oddati osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro v tajništvo vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

 

z dne 13. 2. 2018 objavlja POPRAVEK št. 1:

za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

  • sredstva na ukrepu U3 se povečajo iz 100.000,00 na 359.514,20 €.
  • sredstva na ukrepu U5 se zmanjšajo iz 495.494,10 na 235.979,90 €.

 

Skip to content