admin

Popravek Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2016

Objavljeno: 18. 01. 2017

Lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina SOče v letu 2016

z dne 12. 1. 2016 objavlja POPRAVEK št. 1:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

 • Popravljen Prijavni obrazec LAS Dolina Soče (na str. 18 poimenovanje
  nacionalna in lastna sredstva),
 • Popravljena Navodila za pripravo vloge (na strani 28 in 31 poimenovanje
  nacionalna in lastna sredstva),
 • Popravljena Priloga 1: Finančni načrt_ESRR (poimenovanje nacionalna in
  lastna sredstva).

z dne 18. 1. 2016 objavlja POPRAVEK št. 2:

 • Popravljena Priloga 1: Finančni načrt_EKSRP (popravljena formula za
  izračun DDV),
 • Popravljena Priloga 1: Finančni načrt_ESRR (popravljena formula za
  izračun DDV),
 • Popravljena Priloga 1: Finančni načrt_ESPR (popravljena formula za
  izračun DDV)
Skip to content