Tatjana Šalej Faletič

Pomen ribolovnega turizma za Posočje in vplivi turističnih aktivnosti na ribolov ter ribe

Objavljeno: 13. 12. 2022

Minulo sredo se je v Ribiški hiši v vasi Kal – Koritnica v sklopu projekta BREKA 2 odvijala okrogla miza z naslovom “Pomen ribolovnega turizma za Posočje in vplivi turističnih aktivnosti na ribolov ter ribe”. Organizatorja Občina Bovec in Krajevna skupnost (KS) Kal – Koritnica sta v ospredje postavila vprašanja o ohranjanju Soče in njenega življa ter možnem vzpostavljanju ravnovesja med tukajšnjimi različnimi vodnimi športi. Povabljeni razpravljavci: Milan Berlot, predsednik Ribiške družine Tolmin, Marko Gradnik, profesionalni ribič in promotor ribolovnega turizma, Viljem Kvalić, direktor Zavoda dolina Soče, Tomo Sotenšek, direktor tolminske ribogojnice Faronika, in Blaž Zidarič, strokovni sodelavec Zavoda za ribištvo Slovenije, so se strinjali, da bi bilo dobro, če bi se na Soči čim prej vzpostavil nujno potreben red, saj je po njihovem mnenju pritisk na to reko dosegel vrhunec. Zato je pogovor med drugim tekel tudi o časovnem in številčnem omejevanju dejavnosti na Soči ter dvigu kakovosti ribolovnega turizma, ki pomembno prispeva k turistični ponudbi naše doline. Ribolov je namreč po mnenju udeležencev okrogle mize tista dejavnost, ki se jo bo tudi v prihodnje podpiralo in vključevalo v turistično ponudbo doline Soče, pri čemer bo treba razmišljati o promociji, usmerjeni k butičnemu turizmu. Dobro se namreč zavedajo, da sodijo ribiški turisti med petične goste, ki v dolino prihajajo tako v pomladnem kot jesenskem času in s tem vplivajo na podaljšanje turistične sezone.

V sklopu dogodka pa je bila dana tudi pobuda o izobraževanju uporabnikov reke Soče o ribiških vsebinah. Razpravljavci so poleg tega poudarili tudi nujnost sprememb in ustrezen red na Soči. Strinjali so se, da bi bilo treba spremeniti Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, predvsem pa so si bili enotni glede povečanega nadzora na Soči in višjih kazni za črno kampiranje ter neustrezno parkiranje. Po besedah Kvalića je sicer nov akcijski načrt upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka že pripravljen in čaka na potrditev. Zagotovo pa bosta določene spremembe prinesla tudi na novo zasnovana zakona, in sicer Zakon o ohranjanju narave in Zakon o gostinstvu.

Poleg povabljenih gostov, ribičev in krajanov so se okrogle mize udeležili še bovški župan Valter Mlekuž, vodja projekta Ribiška hiša 2 (BREKA2) mag. Cecilija Avsenik ter sodelavki Posoškega razvojnega centra, predstavnici lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, Greta Černilogar in Meta Pajer. Koordinatorka projekta Katja Mrakič, ki je okroglo mizo tudi vodila, je po koncu povzela, da »vse kliče po ureditvi razmer na reki Soči in zmanjšanju preobremenjenosti doline v poletnem času z dnevnimi obiskovalci ter turisti.«

Foto: Greta Černilogar in Milan Štulc

Projekt BREKA 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.


Projekt Ribiška hiša 2 (BREKA2) je na javnem pozivu LAS Dolina Soče prijavila Občina Bovec v sodelovanju s KS Kal – Koritnica, sofinanciran pa je s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).