Odobrili nepovratna sredstva za dva naša projekta sodelovanja med LASi

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 16. 06. 2022

Konec februarja smo poročali, da je pisarna lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče  v sodelovanju s projektnimi partnerji pripravila in na 6. javni razpis za podukrep M19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« oddala tri projektne vloge sodelovanja med LASi.

Ravno včeraj je LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center, nato prejela odločbo o pravici do porabe 584.086,50 evrov dodeljenih nepovratnih sredstev, in sicer za dva odobrena projekta, katerih vodilni partner je prav naša LAS:

  1. Projektu “IZ DROBNICE” je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobrila nepovratna sredstva v višini do 387.842,50 evrov. Poleg vodilnega partnerja bodo v projektu sodelovali še LAS Loškega pogorja, LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjske in Bele krajine ter 12 partnerjev (društva, ekološke kmetije, občina …). Slednjim pa se je pridružila tudi avstrijska lokalna akcijska skupina LAG Regional Cooperation Of Lower Carinthia.

  2. V drugem odobrenem projektu z naslovom “VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA EKO REGIJO BO JA*” poleg LAS Dolina Soče in LAS Gorenjska košarica sodeluje še 24 različnih partnerjev (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …) ter partner iz sosednje Italije Ente parco naturale delle Prealpi Giulie. ARSKTRP je za predvidene dejavnosti tega projekta namenila do 196.244 evrov nepovratnih sredstev.

V obeh primerih znaša stopnja podpore oziroma sofinanciranja 85 odstotkov upravičenih stroškov posameznega projekta. Kaj vse bomo v okviru odobrenih sredstev uresničili, vas bomo obveščali sproti prek naše spletne in tudi FB strani. Na kratko pa lahko rečemo, da bomo v obeh primerih pozornost usmerjali v lokalno pridelano hrano in si hkrati prizadevali za kratke dobavne verige.

Opomba: * Biosferno območje Julijske Alpe