Tatjana Šalej Faletič

Naše Ribe

Objavljeno: 03. 10. 2022
Ime projekta:Naše Ribe
Kratica:/
Prijavitelj:LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:– Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.,    
– Ribogojnica LIBO d.o.o.,
– Zavod za ribištvo Slovenija: Ribogojstvo Soča Kobarid
Trajanje projekta:1. 10. 2022–30. 8. 2023
Vrednost projekta:6.974,79 EUR
Upravičeni stroški:6.030,45 EUR
Zaprošen % sofinanciranja:50 %
Odobrena vrednost sredstev:5.125,71 EUR
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-25/2020/6 dne 29. 8. 2022.

VSEBINA

Projekt zagotavlja dodano vrednost na področju akvakulture ter uvaja novo embalažo za nakup svežih rib z namenom ponovne uporabe. Z embalažo za ponovno uporabo se bo razvilo nov način njene uporabe, saj se bo stalne stranke nagovarjalo k ponovni uporabe embalaže.
V okviru promocijske kampanije se bo nagovarjalo potrošnike k pogostejšemu nakupu svežih rib v ribogojnicah na območju LAS Dolina Soče ter k zdravemu načinu prehranjevanja. Spodbujalo in promoviralo se bo uporabo rib v lokalni kulinariki (ta je klub dobrim pogojem še vedno na precej nizki ravni) in omogočalo nova povezovanja proizvajalcev z uporabniki – gostinci in lokalnimi prebivalci. Sem spadajo tudi promocijske aktivnosti in inovativni načini za spodbujanje prodaje v sklopu prireditev ter organiziranih dogodkov.
Ribe se umeščajo v prehranski piramidi visoko in jih strokovna javnost priporoča kot “zdravo” hrano. Trendi v kulinariki so naklonjeni ribi in ribjim izdelkom. Kljub temu v Sloveniji pojemo zelo malo rib, predvsem sladkovodnih rib. Iz rezultatov anket ugotovimo, da pojemo 11 kg na prebivalca kar je zaskrbljujoče nizko. Ankete kažejo tudi to, da 12% odraslih nikoli ne uživa rib ter da je pri tistih, ki ribe uživajo občutno večji delež morskih kot sladkovodnih rib. Skrbi tudi podatek, da veliko večino rib povprečni potrošnik nakupi v velikih trgovskih centrih, kjerse zaradiprostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine rib katerim naša riba praktično ne more konkurirati.
Glavni razlog projekta je, da se potrošnike ozavešča o kakovostnih razlikah pri ribah, o okusih in predstaviti prodajne točke, kjer se naše ribe lahko dobi.
Gojene sladkovodnih rib iz lokalnega okolja ima v slovenski kulinariki dolgo tradicijo ter velik pomen. Veliki trgovinski sistemi na račun prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine cenenih in manj kakovostnih rib, njihova konkurenčna prednost je zgolj nizka cena.
Priložnost za ribogojce je tako v ozaveščanju potrošnikov o višji kakovosti njihovih izdelkov, ki mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Izvajanje delavnic muharjenja za vrtce in šole
 • Izvajanje delavnice za izdelavo muh
 • Izvedba vodenega ribolova
 • Socio-ekonomska študija: priprava koncepta in metodologije
 • Socio-ekonomska študija: zbiranje podatkov

CILJI

 • Dvigniti prepoznavnost lokalne sveže ribe
 • Potrošnikom predstaviti kakovost rib, gojenih v čisti in s kisikom bogati vodi (kakovost mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah)
 • Vplivati na večje povpraševanje – dati priložnost tako proizvajalcu kot kupcu oz. potrošniku, da se vsak izkaže na svojem področju
 • Izvesti promocijsko kampanjo za širšo javnost – z namenom, da se ozavesti potrošnika o vključevanju lokalne ribe v jedilnike
 • Izobraziti lokalno prebivalstvo o pomenu rib v prehrani
 • Nabaviti embalažo za ponovno uporabo

REZULTATI

 • Izvedena promocijska kampanja “Naše ribe”
 • Nakup embalaže za ponovno uporabo (5,8 l 1 paleta in 10,3 l 1 paleta – pravokotnih veder)

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |